Now showing items 1-2 of 1

    Multicriterial decisions method,criteria,weight of importance,decision,option (1)
    Vícekriteriální rozhodování,kritéria,váha důležitosti,rozhodnutí,varianta (1)