Now showing items 1-3 of 3

  • Návrh flexibilního systému automatické výměny obrobků v malosériové výrobě 

   Author: Miroslav Rajtmajer; Supervisor: Krannich Tomáš; Opponent: Lysák Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
   Diplomová práce se zabývá návrhem mobilního flexibilního systému pro automatickou výměnu obrobků v malosériové výrobě. Na základě průzkumu situace na trhu byly s ohledem na zvolené parametry navrženy optimální komponenty ...
  • Řízení robotu pro zajištění kvalitní technologie navařování 

   Author: Martin Novák; Supervisor: Brajer Jan; Opponent: Mrňa Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
   Diplomová práce se zabývá řízením robotu realizujícího technologii koaxiálního navařování z drátu pomocí laseru. V rámci práce jsou porovnány aditivní technologie pro výrobu z kovu. Jsou představeny výhody a nevýhody robotu ...
  • Zvýšení přesnosti robotů 

   Author: Zarbat Ni; Supervisor: Švéda Jiří; Opponent: Beneš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
   Diplomová práce se zabývá popisem způsobu kalibrace průmyslového robotu pomocí různých technologie a popisem metodiky pro zvýšeni přesností robotu v omezeném pracovním prostoru. Zvýšení přesnosti robotu v omezeném pracovním ...