Now showing items 1-1 of 1

  • Řízení robotu pro zajištění kvalitní technologie navařování 

   Author: Martin Novák; Supervisor: Brajer Jan; Opponent: Mrňa Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
   Diplomová práce se zabývá řízením robotu realizujícího technologii koaxiálního navařování z drátu pomocí laseru. V rámci práce jsou porovnány aditivní technologie pro výrobu z kovu. Jsou představeny výhody a nevýhody robotu ...