Now showing items 1-1 of 1

  • Technologie výroby rozváděcího kola 

   Author: Neišl Valdemar; Supervisor: Rázek Vítězslav; Opponent: Ziegelheim Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Tato diplomová práce se zabývá zkracováním průběžné doby výroby rozváděcího kola generátorové turbíny. Práce je rozdělena na rozbor technologie výroby, možnosti změn a hledání příčin časové ztráty. Součástí je návrh řešení ...