Now showing items 1-9 of 9

  • Integrita povrchu po dokončovacích zpevňovacích operacích 

   Author: Vondrák Tomáš; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Kafka Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
   Diplomová práce je zaměřena komplexně na kvalitu povrchové vrstvy. Detailněji jsou zpracována drsnost povrchu, zbytková napětí, mikrotvrdost a metalografie. Dále jsou zpracovány zpevňovací technologie Shot peening a Laser ...
  • Kvalita povrchové vrstvy po obrábění těžkoobrobitelných a titanových slitin 

   Author: Vítovec David; Supervisor: Rázek Vítězslav; Opponent: Kafka Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-13)
   Cílem diplomové práce je vyhodnocení kvality zámků lopatek, vyráběných technologií vytavitelného modelu na základě parametrů integrity povrchu. Dále posouzení vlivu metody opracování součásti (elektroerozivní drátové řezání, ...
  • Obrábění materiálů součástek letecké výroby 

   Author: Březina Martin; Supervisor: Rázek Vítězslav; Opponent: Kafka Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-11)
   Diplomová práce je zaměřena na kvalitu povrchové vrstvy po obrábění. Detailněji je zde zpracováno beztřískové obrábění se zaměřením na vibrační kuličkování. Dále se tato práce zabývá integritou povrchu se zaměřením na ...
  • Řezivost vrtáků s novými povlaky 

   Author: Kašpar Josef; Supervisor: Rázek Vítězslav; Opponent: Kafka Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
   Diplomová práce je zaměřena na řezivost vrtáků s nově vyvinutými povlaky. Jedná se o povlaky s TiAlN vrstvou obohacené o určité procentuální množství chromu. Chrom je v povlaku přidán ve množství 13%, 20% a 25%. Práce ...
  • Řezný proces a parametry povrchu při obrábění slitin titanu 

   Author: Smola Jiří; Supervisor: Rázek Vítězslav; Opponent: Kafka Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-13)
   Cílem diplomové práce je zhodnocení kvality povrchu obráběné titanové slitiny Ti-6Al-4V na základě parametrů integrity povrchu. Součástí tohoto zhodnocení je analýza sil, vznikajících při čelním frézování, měření drsnosti ...
  • Technologie hloubkového broušení 

   Author: Tichý Aleš; Supervisor: Rázek Vítězslav; Opponent: Kafka Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-15)
   Tato práce pojednává o principu broušení a problematice hloubkového broušení. V práci je uvedena podstata technologie, principy, měření a vyhodnocení různých parametrů v průběhu samotného procesu broušení nebo parametrů ...
  • Technologie obrábění CoCr slitin 

   Author: Kafka Jan; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Kafka Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-13)
   Předkládaná diplomová práce pojednává o problematice obrábění CoCr slitin. V teoretické části je řešeno rozdělení nejpoužívanějších CoCr slitin v biomedicínských aplikacích, následně práce shrnuje poznatky z testování ...
  • Výroba a dokončování dílů leteckých motorů 

   Author: Pitrmuc Zdeněk; Supervisor: Rázek Vítězslav; Opponent: Kafka Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)
  • Výroba a dokončování součástek letecké výroby 

   Author: Štros Stanislav; Supervisor: Rázek Vítězslav; Opponent: Kafka Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)