Now showing items 21-40 of 170

  • Optimalizace řezných podmínek frézování pilových pásů v Pilana Metal s.r.o. 

   Author: Michal Jiří; Supervisor: Mádl Jan; Opponent: Straková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-15)
   Tato diplomová práce se zabývá rozborem konkrétních podmínek výroby bimetalových pilových pásů s cílem navrhnout podmínky optimální. Řeší otázku zubení pásů frézováním se zaměřením na snížení výrobních nákladů. Zvláštní ...
  • Optimalizace toku materiálu a uspořádání pracovišť v Bosch Diesel Jihlava 

   Author: Brychta Jan; Supervisor: Preclík Vratislav; Opponent: Nevečeřalová Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-15)
   Teoretická část diplomové práce vysvětluje pojem "štíhlá výroba" a popisuje její nejpoužívanější prvky. Dále se zabývá metodou Lean Line Design, která se firmě Bosch Diesel s.r.o. v Jihlavě používá pro zavedení štíhlé ...
  • Zlepšení kvality ploch v oblasti průniků vysokotlakých kanálů čerpadla CP3 

   Author: Kliment Ondřej; Supervisor: Mádl Jan; Opponent: Rázek Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-16)
   Cílem diplomové práce je nalézt řešení, které povede ke zlepšení kvality obráběných ploch v oblasti tělesa čerpadla CP3, která je označována jako pozice 5. Při obrábění jsou kladeny vysoké nároky na kvalitu přechodů průniků ...
  • Nasazení CMM technologií v rámci kontroly kvality v malém a středním podniku 

   Author: Urban Jan; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Tillinger Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-17)
   Práce se zabývá porovnáním způsobilosti měřidel v procesu kontroly kvality, na pracovišti disponující komunálními měřidly, s pracovištěm vybaveným souřadnicovou měřicí technikou. Pozornost je zaměřena na analýzu výroby z ...
  • Vliv produktivity kontroly na CMM na způsobilost procesu měření 

   Author: Müller Marek; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Mikeš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-17)
   Cílem diplomové práce je vliv produktivity kontroly na CMM na způsobilost procesu měření. První část se zabývá souřadnicovou měřicí technikou. Následně je popisován postup měření na souřadnicových měřicích strojích, způsob ...
  • Návrh zlepšení kontrolního procesu 

   Author: Hončariv Radim; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Bilavčík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-17)
   Obsahem této práce je analýza a následné zlepšení procesu na pracovišti vstupní kontroly ve firmě GEAC. Zlepšení je provedeno převážně v evidenci záznamů a analýze naměřených dat. Pro tyto účely jsou použity statistické ...
  • Komplexní kontrola kvality geometrických specifikací produktu s využitím CMM 

   Author: Homoláč Václav; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Šulc Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Diplomová práce je zaměřena na kontrolu kvality geometrických specifikací produktu s využitím souřadnicové měřicí techniky. V úvodní části je uveden základní soubor geometrických tolerancí s popisem souřadnicových měřicích ...
  • Programování maker pro použití měřicí sondy na obráběcím stroji 

   Author: Rajal Jan; Supervisor: Tomíček Jan; Opponent: Staněk Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Ve své diplomové práci se zabývám možností využití obrobkové sondy na CNC obráběcím stroji. Dále se snažím ukázat možnosti cyklů v řídicích systémech a CAD softwarech, ale vzhledem k nejrůznějším variantám od nejrůznějších ...
  • Technologie výroby rozváděcího kola 

   Author: Neišl Valdemar; Supervisor: Rázek Vítězslav; Opponent: Ziegelheim Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Tato diplomová práce se zabývá zkracováním průběžné doby výroby rozváděcího kola generátorové turbíny. Práce je rozdělena na rozbor technologie výroby, možnosti změn a hledání příčin časové ztráty. Součástí je návrh řešení ...
  • Možnost nasazení CMM technologií v rámci kontroly kvality nýtovacího nářadí 

   Author: Milota Kamil; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Tillinger Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Tato diplomová práce je zaměřena především na vyhodnocení systému kontroly a používaných měřidel. Obsahem této diplomové práce je popis procesu měření, jeho variability a rozbor charakteristik používaných pro její popis. ...
  • Stanovení přijatelných nejistot filtrů používaných v oblasti metrologie 

   Author: Gura Tomáš; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Skopal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Tato diplomová práce se zabývá filtrací při měření na souřadnicových systémech, především pak studiem a vysvětlením funkce jednotlivých filtrů. Uvedených v dostupných normativních dokumentech. Jedná se zejména o filtry ...
  • Analýza použití vybraných upínacích systémů pro měření na CMM 

   Author: Petřík Milan; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Zábranský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-30)
   Diplomová práce je zaměřena na analýzu použití vybraných upínacích systémů pro měření na CMM. V úvodní části je uveden vliv upnutí součásti při kontrole kvality na souřadnicové měřicí technice. Následuje rozbor postupu ...
  • Monitorování procesu vrtání 

   Author: Pernikl Jan; Supervisor: Zeman Pavel; Opponent: Mašek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-02)
   Cílem této diplomové práce je popsat problematiku monitorování procesu vrtání děr malých průměrů. V teoretické části práce je popsána potřeba nasazení monitorovacích technik v praxi a jejich výhody. Dále práce obsahuje ...
  • Technologický projekt výroby anténních držáků (satelitních konzol) 

   Author: Pavlík Štěpán; Supervisor: Preclík Vratislav; Opponent: Nevečeřalová Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-07)
   Diplomová práce je zaměřena na vypracování technologického projektu výroby anténních držáků (satelitních konzol). Teoretická část práce zkoumá dělení spotřeby času, metody měření spotřeby času a popisuje nejpoužívanější ...
  • Progresivní hrubovací strategie v CAM software 

   Author: Kunzo Adam; Supervisor: Tomíček Jan; Opponent: Hnátík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-21)
   V diplomové práci jsou popsány obecně technologické podmínky frézování. Dále jsou popsány CAD/CAM softwary a jejich optimalizační nástroje pro hrubování. Praktická část je zaměřena na frézovací experiment za účelem porovnání ...
  • Management rizika z hlediska systému managementu kvality (QMS) 

   Author: Bušek Vojtěch; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Skopal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   V této diplomové práci vypracované v rámci oboru Výrobní a materiálové inženýrství jsou vysvětleny základní pojmy managementu rizik a rizik inovačního procesu. Jedna ze stěžejních částí této práce se zabývá jednotlivými ...
  • Optimalizace extrudéru 3D tiskárny 

   Author: Lehký Antonín; Supervisor: Šimota Jan; Opponent: Červenka Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
   Práce se zabývá rozborem problematiky 3D tisku pomocí technologie FDM/FFF. Analyzován je současný extrudér firmy be3D a následně je navržena jeho optimalizace za účelem zvýšení pracovní teploty.
  • Integrita povrchu po dokončovacích zpevňovacích operacích 

   Author: Vondrák Tomáš; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Kafka Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
   Diplomová práce je zaměřena komplexně na kvalitu povrchové vrstvy. Detailněji jsou zpracována drsnost povrchu, zbytková napětí, mikrotvrdost a metalografie. Dále jsou zpracovány zpevňovací technologie Shot peening a Laser ...
  • Řezivost vrtáků s novými povlaky 

   Author: Kašpar Josef; Supervisor: Rázek Vítězslav; Opponent: Kafka Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
   Diplomová práce je zaměřena na řezivost vrtáků s nově vyvinutými povlaky. Jedná se o povlaky s TiAlN vrstvou obohacené o určité procentuální množství chromu. Chrom je v povlaku přidán ve množství 13%, 20% a 25%. Práce ...
  • Technologie dokončování součástí letecké výroby 

   Author: Novotný Miroslav; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Brajer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-01)
   Diplomová práce je zaměřena na povrchovou vrstvu součástí letecké výroby. Popisuje integritu povrchu a technologie dokončování povrchu z pohledu jeho zpevňování a zbytkových napětí. Experimentální část je zaměřena na vzorky ...