Recently added

Now showing items 21-40 of 97

  • Výzkum vlivu parametru 'hatch distance' na kvalitu 3D kovového výtisku 

   Author: Bürgerová Karla; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Zikmund Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Předmětem této diplomové práce je výzkum vlivu parametru ,,hatch distance" na kvalitu 3D kovového výtisku. Díly jsou zhotovené z martenzitické oceli (1.2709) pro práci za tepla a jsou vyrobené aditivní technologií laserového ...
  • Interaktivní termocitlivé nátěrové hmoty pro bezpečnostní účely 

   Author: Heller Jakub; Supervisor: Kudláček Jan; Opponent: Matas František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Cílem této diplomové práce byla formulace nátěrové hmoty s měnícím se odstínem umožňující vytvoření souvislého povlaku požadovaných specifických vlastností (mechanicky odolný povlak využitelný v prostorech nebo na součástech ...
  • Navržení postupu svařování při opravách síta alkalizačního lisu. 

   Author: Vazač Jan; Supervisor: Kovanda Karel; Opponent: Brenner Otakar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-12)
   Práce se zaměřuje na problematiku vzniku a šíření trhlin korozivzdorných sít, které se objevují během provozu alkalizačního lisu, na svařování a renovaci těchto sít a jimi pokrytých lisovacích válců. V teoretické části se ...
  • Laserové svařování pozinkovaných ocelových plechů s nulovou mezerou v přeplátované pozici 

   Author: Kříž Václav; Supervisor: Vondrouš Petr; Opponent: Bocksrocker Oliver
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-11)
   Pozinkované ocelové plechy jsou dnes ve velké míře používané v automobilovém průmyslu pro svou výbornou odolnost proti korozi. Laserové svařování je stále více používáno, protože má mnoho výhod v porovnání s konvenčními ...
  • PTA navařování čepele nože pro odřezávání zelené skalice 

   Author: Šimeček Karel; Supervisor: Rohan Pavel; Opponent: Kučera Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-08)
   Tato diplomová se zabývá navařením čepele odřezávacího nože zelené skalice metodou PTA. V teoretické části je proveden rozbor problematiky navařování a přídavných materiálů. Experimentální část je zaměřena na tvorbu návarů. ...
  • Optimalizace procesu extruzního vyfukování plastů 

   Author: Wimmer Lukáš; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Krebs Stefan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-24)
   Diplomová práce popisuje technologii zpracování termoplastů metodou vyfukování se zaměřením na extruzní vyfukování. V práci jsou v teoretické části popsány jednotlivé technologie a v praktické je uveden postup postupné ...
  • Energetické úspory při vytvrzování práškových plastů 

   Author: Klečka Vojtěch; Supervisor: Kreibich Viktor; Opponent: Routa Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
   Diplomová práce se zaobírá porovnáním stávajících lakovacích linek ve vybrané společnosti, jejich energetickou spotřebou jako celku a energetickou spotřebou při vytvrzování práškových nátěrových hmot, s možnou úsporou v ...
  • Problematika vzhledu povrchu na výliscích vzduchových pružin 

   Author: Baše Lukáš; Supervisor: Bryksí Stunová Barbora; Opponent: Říha Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
   V této diplomové práci jsou podrobněji popsány a vysvětleny jednotlivé procesy výroby vzduchových pružin. Kromě jejich historie a historie pryže obecně, je zde uvedeno složení kaučukové směsi a její následné zpracování. ...
  • Opravné svařování odlitků z litin legovaných chromem 

   Author: Beneš Vojtěch; Supervisor: Němec Milan; Opponent: Štourač František Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-17)
   Diplomová práce se zabývá problematikou opravného svařování litin legovaných chromem. Pozornost je věnována i bílým litinám, z nichž vycházejí základy otěruvzdorných litin, které jsou dále popsány a rozděleny. V práci je ...
  • Mechanické předúpravy zinkových povlaků před aplikací nátěrové hmoty 

   Author: Hylák Kamil; Supervisor: Kudláček Jan; Opponent: Benešová Jaroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
   Cílem diplomové práce je výběr vhodného tryskacího prostředku pro povlak žárového zinku nanášeného ponorem a zvolení vhodných organických nátěrových hmot pro vytvoření duplexního systému s dlouhodobou životností. V první ...
  • Racionalizace odlitku lože obráběcího stroje z LLG 

   Author: Jirutka Jaroslav; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Mores Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-20)
   Tato diplomová práce se zabývá v úvodní části nejčastějšími vadami v litině s lupínkovým grafitem. V další kapitole se věnuje rozdělení litin s lupínkovým grafitem, vliv prvků na slitinu a její mechanické vlastnosti. Dále ...
  • Optimalizace výroby upínacích kruhů pro vzduchové pružiny 

   Author: Lojda Jan; Supervisor: Kolařík Ladislav; Opponent: Pospíšil David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-09)
   První část diplomové práce je věnována přiblížení výroby kaučukové směsi s následnou aplikací ve výrobě vzduchových pružin ve firmě Rubena a.s. Na tyto vzduchové pružiny jsou nasazovány upínací kruhy, které po cyklových ...
  • Měření prachových částic vznikajících při svařování elektrickým obloukem 

   Author: Sýkora Lukáš; Supervisor: Vondrouš Petr; Opponent: Kotlík Bohumil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-08)
   Tato práce pojednává o riziku ze svářečských dýmů, které vznikají při obloukovém svařování. Teoretická část se zabývá svářečskými zplodinami, jak se proti nim chránit a jak mohou ohrozit zdraví. Dále se zabývá legislativou ...
  • Mechanické vlastnosti 3D tištěných vzorků z oceli 316L 

   Author: Drašnar Martin; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Zikmund Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-17)
   Tato diplomová práce řeší problematiku výroby a následného zkoušení vzorků z korozivzdorné oceli 316L, zhotovených aditivní technologií laserového spékání kovového prášku DMLS. Vzorky mají tvar zkušebních těles dle příslušných ...
  • Optimalizace výrobního procesu výložníku E26 

   Author: Sobek Jakub; Supervisor: Kolařík Ladislav; Opponent: Němec Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
   Diplomová práce je zaměřena na svařovací proces výložníku pomocí metody svařování v ochranném plynu MAG. Cílem je definovat přesnost výrobního procesu svařování a analyzovat příčiny odchylek od stanovených tolerancí v každé ...
  • Kvalifikace postupů svařování 

   Author: Ježek Štěpán; Supervisor: Kovanda Karel; Opponent: Vála Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-07)
   Tato práce se zabývá problematikou kvalifikace postupu svařování konstrukčních ocelí se zvýšenou mezí kluzu. Kvalifikace postupu svařování byla provedena podle normy ČSN EN ISO 15614-1-A2. V teoretické části je popsána ...
  • Zařízení pro nanášení olejových vrstev 

   Author: Kopřiva Andreas; Supervisor: Kudláček Jan; Opponent: Chábera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
   Tato diplomová práce se zabývá možnostmi nanášení olejových vrstev a jejich úpravou. Diplomová práce se skládá z části teoretické a praktické. Teoretická část je zaměřena na základní informace o mazivech a také procesu ...
  • Racionalizace technologie výroby přísavek 

   Author: Skupník Jan; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Foukal Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-07)
   Diplomová práce popisuje aspekty přísavek. V praktické části této práce se řeší zefektivnění výroby přísavek s návrhem nových forem.
  • Vliv tepelné vodivosti postřiku kovové formy na kvalitu odlitku ze slitiny Al-Si 

   Author: Rašovec Václav; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Kotas Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-24)
   Tato diplomová práce se zabývá fyzikálními vlastnostmi postřiků kovových forem a to konkrétně jejich tepelnou vodivostí. Experiment, který zkoumal vlastnosti postřiků, se realizoval ve společnosti BENEŠ a LÁT a.s. Při ...
  • Povlaky pro střižné nástroje 

   Author: Linhart Marcel; Supervisor: Tatíček František; Opponent: Horník Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-25)
   Zpracování teoretického a praktické části o návrhu povlaků pro střižné nástroje používaných ve firmě TE Connectivity. Navrhnuté povlaky budou aplikovány na střižné nástroje a následně provedeno hodnocení struktury na ...