Recently added

Now showing items 21-40 of 110

  • Speciální nátěrové hmoty pro letecké aplikace 

   Author: Beneš Stanislav; Supervisor: Pakosta Michal; Opponent: Špaček Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Diplomová práce vznikla za účelem přiblížení problematiky aplikace nátěrových hmot v letectví, se zaměřením na extrémně namáhané součásti letadel jako jsou náběžné hrany, radary, antény, spojlery a klapky apod. Cílem této ...
  • Simulace svařování dílu stavebního stroje 

   Author: Bartoš Martin; Supervisor: Vondrouš Petr; Opponent: Sedláček Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Cílem práce je vyzkoušení vhodnosti numerická simulace svařování vyráběného dílce transientní metodou při využití programu Simufact.welding pro možnost oprimalizace technologičnosti konstrukce a návrhu svařovacích přípravků ...
  • Optimalizace procesu výroby výložníku a násady kompaktního bagru 

   Author: Pertlík Dan; Supervisor: Kolařík Ladislav; Opponent: Rusnak Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
   Diplomová práce je vypracována dle zadání firmy Doosan Bobcat EMEA s.r.o., kde je úvod práce věnován teorii a metodice obloukového svařování a s ním souvisejícími jevy. V jednotlivých kapitolách jsou rozebrány základní ...
  • Bodové odporové svařování sendvičových plechů 

   Author: Feranec Ján; Supervisor: Kramár Tomáš; Opponent: Sahul Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Diplomová práca sa zaoberá problematikou bodového odporového zvárania sendvičových kompozitných plechov. Teoretická časť práce popisuje problematiku bodového odporového zvárania a sendvičové materiály novej generácie ...
  • Racionalizace technologie výroby odlitku Tabouret pomocí simulace 

   Author: Simandl Ondřej; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Mores Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Diplomová práce ,, Racionalizace technologie výroby odlitku Tabouret pomocí simulace " je zaměřena na racionalizaci výroby odlitku Tabouret pomocí simulace pro firmu Saint Gobain v Královém Dvoře. V teoretické části je ...
  • Čištění vnitřních povrchů chladičů 

   Author: Kinkor Jiří; Supervisor: Kreibich Viktor; Opponent: Schiller Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Tato práce je zaměřena na vyřešení problému odstranění mědi z funkčních vnitřních prostor olejového chladiče dieselových motorů. První část je věnována teoreticky problematice čištění tepelných výměníků. Problematice ...
  • Vliv předúprav a čistoty povrchu na adhezi nátěrových hmot 

   Author: Koudelková Lenka; Supervisor: Kudláček Jan; Opponent: Sedláček Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   V teoretické části této práce jsou popsány mechanické i chemické předúpravy povrchu a jeho čistota. Zabývá se také problematikou nátěrových hmot. Dále jsou v ní uvedeny některé způsoby hodnocení vlastností povrchu a ...
  • Využití nanočástic v antistatických nátěrových hmotách 

   Author: Zasimenko Andrej; Supervisor: Kudláček Jan; Opponent: Vlasáková Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Diplomové práce se zabývá rozborem základních znalostí o nátěrových hmotách, popisem bezpečnosti a hygieny na pracovišti, zkoušení nátěrových hmot a nanočástic. V diplomové práci jsou shrnuty poznatky o elektrické vodivosti ...
  • Progresivní technologie povrchových úprav slitin Al 

   Author: Švorc Jan; Supervisor: Kreibich Viktor; Opponent: Hlaváček Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Tato diplomová práce se zabývá progresivními technologiemi povrchových úprav hliníkových slitin, mezi které patří dekorativní anodická oxidace, tvrdá anodická oxidace a plasmová elektrolytická oxidace. V práci jsou popsány ...
  • Možnost použití vysokopevnostních ocelí při výrobě karosářských výlisků 

   Author: Novák Vít; Supervisor: Tatíček František; Opponent: Pilvousek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Diplomová práce se zabývá použitím vysokopevnostních ocelí k výrobě tvářených dílů při výrobě automobilových karoserií. V úvodní teoretické části jsou uvedeny jednotlivé technologie tváření, zejména pak hlubokého tažení. ...
  • Analýza kvality vstupního materiálu 

   Author: Zvárová Markéta; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Bryksí Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Tato diplomová práce se věnuje problematice kvality vstupního materiálu ve společnosti Kovolis Hedvikov a. s. Sledovaným materiálem byla hliníková slitina ADC 12, u níž byla hodnocena stabilita dodávek zajišťovaná třemi ...
  • Návrh experimentálního zařízení pro bezkontaktní detekci kontaminantů pomocí UV-VIS spektroskopie 

   Author: Mackerle Patrik; Supervisor: Drašnar Petr; Opponent: Chábera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem zařízení na detekci povrchového znečištění pomoci UV-VIS spektroskopie. V teoretické části práce je podrobněji rozebrána problematika povrchového znečištění a možnosti její ...
  • Moderní chemické předúpravy povlaků zinku pro zvýšení přilnavosti organických povlaků 

   Author: Staňková Petra; Supervisor: Kudláček Jan; Opponent: Szelag Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   První část této diplomové práce pojednává o teoriích adheze, technologiích předúprav povrchu, problematice žárového zinkování, konverzních vrstev a jejich nových alternativních technologiích. Druhá část práce je věnována ...
  • Výzkum vlivu parametru 'hatch distance' na kvalitu 3D kovového výtisku 

   Author: Bürgerová Karla; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Zikmund Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Předmětem této diplomové práce je výzkum vlivu parametru ,,hatch distance" na kvalitu 3D kovového výtisku. Díly jsou zhotovené z martenzitické oceli (1.2709) pro práci za tepla a jsou vyrobené aditivní technologií laserového ...
  • Interaktivní termocitlivé nátěrové hmoty pro bezpečnostní účely 

   Author: Heller Jakub; Supervisor: Kudláček Jan; Opponent: Matas František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Cílem této diplomové práce byla formulace nátěrové hmoty s měnícím se odstínem umožňující vytvoření souvislého povlaku požadovaných specifických vlastností (mechanicky odolný povlak využitelný v prostorech nebo na součástech ...
  • Navržení postupu svařování při opravách síta alkalizačního lisu. 

   Author: Vazač Jan; Supervisor: Kovanda Karel; Opponent: Brenner Otakar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-12)
   Práce se zaměřuje na problematiku vzniku a šíření trhlin korozivzdorných sít, které se objevují během provozu alkalizačního lisu, na svařování a renovaci těchto sít a jimi pokrytých lisovacích válců. V teoretické části se ...
  • Laserové svařování pozinkovaných ocelových plechů s nulovou mezerou v přeplátované pozici 

   Author: Kříž Václav; Supervisor: Vondrouš Petr; Opponent: Bocksrocker Oliver
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-11)
   Pozinkované ocelové plechy jsou dnes ve velké míře používané v automobilovém průmyslu pro svou výbornou odolnost proti korozi. Laserové svařování je stále více používáno, protože má mnoho výhod v porovnání s konvenčními ...
  • PTA navařování čepele nože pro odřezávání zelené skalice 

   Author: Šimeček Karel; Supervisor: Rohan Pavel; Opponent: Kučera Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-08)
   Tato diplomová se zabývá navařením čepele odřezávacího nože zelené skalice metodou PTA. V teoretické části je proveden rozbor problematiky navařování a přídavných materiálů. Experimentální část je zaměřena na tvorbu návarů. ...
  • Optimalizace procesu extruzního vyfukování plastů 

   Author: Wimmer Lukáš; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Krebs Stefan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-24)
   Diplomová práce popisuje technologii zpracování termoplastů metodou vyfukování se zaměřením na extruzní vyfukování. V práci jsou v teoretické části popsány jednotlivé technologie a v praktické je uveden postup postupné ...
  • Energetické úspory při vytvrzování práškových plastů 

   Author: Klečka Vojtěch; Supervisor: Kreibich Viktor; Opponent: Routa Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
   Diplomová práce se zaobírá porovnáním stávajících lakovacích linek ve vybrané společnosti, jejich energetickou spotřebou jako celku a energetickou spotřebou při vytvrzování práškových nátěrových hmot, s možnou úsporou v ...