Now showing items 1-16 of 16

  • Emise při svařování elektrickým obloukem 

   Author: Sýkora Lukáš; Supervisor: Vondrouš Petr; Opponent: Szabová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-12-20)
   Tato práce pojednává o bezpečnosti práce a možnosti rizik při technologii svařování. Zaměření je na metodu svařování elektrickým obloukem, jelikož tato metoda je využívána nejvíce a produkuje mnoho škodlivých emisí. Práce ...
  • Heterogenní svary NiTi a austenitické oceli a jejich zpracování 

   Author: Jan Tauer; Supervisor: Vondrouš Petr; Opponent: Mackerle Patrik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Diplomová práce se zabývá experimentálním spojením nitinolu s korozivzdornou ocelí vybranými technologiemi. Literární rešerše popisuje technologii laserového svařování a obsahuje přehled o korozivzdorných ocelích a nitinolu. ...
  • Kontrola laserových svarových spojů pomocí softwaru Weldwatcher 

   Author: Harantová Alena; Supervisor: Kolaříková Marie; Opponent: Vondrouš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-08)
   Obsah této bakalářské práce popisuje problematiku laserového svařování, kontrolu laserových svarů a nedestruktivní kontrolu softwarem Weld watcher. Práce se dělí na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části ...
  • Laserové svařování pozinkovaných ocelových plechů s nulovou mezerou v přeplátované pozici 

   Author: Kříž Václav; Supervisor: Vondrouš Petr; Opponent: Bocksrocker Oliver
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-11)
   Pozinkované ocelové plechy jsou dnes ve velké míře používané v automobilovém průmyslu pro svou výbornou odolnost proti korozi. Laserové svařování je stále více používáno, protože má mnoho výhod v porovnání s konvenčními ...
  • Měření emisí prachových částic při svařování elektrickým obloukem dle platných norem 

   Author: Vítek Tomáš; Supervisor: Vondrouš Petr; Opponent: Vojtíšek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-01)
   Tato bakalářská práce se zabývá tématem svářečských dýmů, které vznikají při obloukovém svařování. Obsah práce je rozdělen do dvou částí. Teoretická část se zabývá emisemi částic, podrobným postupem pro měření osobní ...
  • Měření prachových částic vznikajících při svařování elektrickým obloukem 

   Author: Sýkora Lukáš; Supervisor: Vondrouš Petr; Opponent: Kotlík Bohumil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-08)
   Tato práce pojednává o riziku ze svářečských dýmů, které vznikají při obloukovém svařování. Teoretická část se zabývá svářečskými zplodinami, jak se proti nim chránit a jak mohou ohrozit zdraví. Dále se zabývá legislativou ...
  • Možnosti spojovnání nitinolu - měkké pájení tenkých drátů 

   Author: Jakub Křivánek; Supervisor: Vondrouš Petr; Opponent: Dušek Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   První část práce se zabývá technologií pájení, podmínkami pájení a měkkým pájení. Dále je tato část zaměřena na nitinol, slitinu niklu a titanu s unikátními vlastnostmi jako efekt tvarové paměti a superelastické chování. ...
  • Normalizované zkoušky pájených spojů 

   Author: Kubát Martin; Supervisor: Vondrouš Petr; Opponent: Chábera Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-14)
   Tématem, kterým se zabývá tato bakalářská práce, jsou normalizované zkoušky pájených spojů. Obsah práce je složen z teoretické a praktické části. Teoretická část se zabývá vysvětlením základních pojmů tvrdého a měkkého ...
  • Plazmové svařování korozivzdorných ocelových plechů malých tlouštěk 

   Author: Langer Tomáš; Supervisor: Kovanda Karel; Opponent: Vondrouš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-13)
   Bakalářská práce zpracovává problematiku plazmového svařování a svařitelnost korozivzdorných ocelí. Cílem této práce je teoretický popis technologie svařování plazmatem, společně s dalšími souvisejícími principy. Experimentální ...
  • Simulace svařování dílu stavebního stroje 

   Author: Bartoš Martin; Supervisor: Vondrouš Petr; Opponent: Sedláček Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Cílem práce je vyzkoušení vhodnosti numerická simulace svařování vyráběného dílce transientní metodou při využití programu Simufact.welding pro možnost oprimalizace technologičnosti konstrukce a návrhu svařovacích přípravků ...
  • Spojování nitinolu s korozivzdornou ocelí u medicínských katetrů. 

   Author: Tauer Jan; Supervisor: Kramár Tomáš; Opponent: Vondrouš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Bakalářská práce se zabývá experimentálním spojením nitinolu s korozivzdornou ocelí svazkem urychlených elektronů. Obsahuje rešerši EBW technologie, korozivzdorné oceli, niklu, titanu a jejich slitině zvané nitinol. V ...
  • Svařování a jeho modelování v simulačním softwaru 

   Author: Langr Marek; Supervisor: Vondrouš Petr; Opponent: Veverka Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-08)
   Tématem, kterým se zabývá tato bakalářská práce, je simulace svařování a její přesnosti. Obsah práce je složen z teoretické a praktické části. Teoretická část se zabývá fyzikálními jevy při svařování a také je zde podrobně ...
  • Svařování termočlánků mikroplazmou 

   Author: Bittner Jaromír; Supervisor: Kovanda Karel; Opponent: Vondrouš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-23)
   termočlánků používaných při svařování a tepelném zpracování. Následuje teorie svařování
  • Technologie svařování tenkostěnné tlakové nádoby saturátoru laserem 

   Author: Kříž Václav; Supervisor: Vondrouš Petr; Opponent: Sahul Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku svařování tenkostěnných tlakových nádob saturátoru. V práci jsou popsány možnosti svařitelnosti korozivzdorných ocelí a rozebrán princip, výhody a nevýhody technologie laserového ...
  • Využití laseru při výrobě vyřezávaných pohlednic 

   Author: Bauer Karel; Supervisor: Vondrouš Petr; Opponent: Dušek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   V rámci této bakalářské práce je formou literární rešerše popsána problematika technologie zpracování papíruvysekáváním a vyřezáváním. Tyto dvě technologie dělení materiálu jsou poté porovnány z několika základních hledisek ...
  • Výroba NiTi stentů a jejich využití v medicíně 

   Author: Kroupová Ludmila; Supervisor: Vondrouš Petr; Opponent: Daniel Matej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Tato práce se zaměřuje na Nitinol a jeho vlastnosti, které umožňují jeho použití v medicíně. A to především: biokompatibilita, tvarová paměť a superelasticita. Dále se zabývá konkrétním využitím Nitinolu a to především v ...