Now showing items 1-6 of 6

  • Senzory v robotizovaném svařování 

   Author: Jaroslav Kus; Supervisor: Kovanda Karel; Opponent: Pantůček Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Hlavním předmětem diplomové práce jsou typy, principy a využití senzorů v robotizovaném svařování. V práci jsou popsány základní pojmy robotiky, ukázky konstrukcí robotů a nové trendy v oboru robotizovaného svařování. Dále ...
  • Senzory v robotizovaném svařování 

   Author: Jan Kroupa; Supervisor: Kovanda Karel; Opponent: Pantůček Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
   Hlavním tématem bakalářské práce jsou druhy senzorických systémů a jejich principy a využití při robotizovaném svařování. Jsou zde uvedeny typy robotů a metody svařování vhodné pro robotizaci. Praktická část se zaměřuje ...
  • Systémy TAST a Multipass pro vícevrstvé robotizovaném svařování 

   Author: Jiří Resl; Supervisor: Kovanda Karel; Opponent: Pantůček Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Bakalářská práce v první části mapuje současný výrobní program společnosti FANUC v oblasti svařovacích robotů. V krátkosti jsou shrnuty obecné poznatky o senzorech používaných v robotizovaném svařování. Práce se podrobně ...
  • Trendy v oblasti MAG svařování tenkých ocelových plechů 

   Author: Gaduš Stanislav; Supervisor: Kovanda Karel; Opponent: Pantůček Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-01-31)
   Cílem této bakalářské práce je zmapování možností současného průmyslu v oblasti MAG svařování tenkých ocelových plechů, náhled do historie vývoje této metody, popis metody a zhodnocení výhod a záporů popsané metody svařování. ...
  • Vliv geometrie elektrody u TIG svařování 

   Author: Švorc Jiří; Supervisor: Kovanda Karel; Opponent: Pantůček Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-09)
   Bakalářská práce se zabývá způsoby broušení wolframových elektrod, běžnými i speciálními typy geometrií špiček wolframových elektrod, navazuje na diplomovou práci Ing. Ondřeje Slabého "Automatické svařování ocelových plechů ...
  • Vliv parametrů navařování na geometrii návarových housenek 

   Author: Trnka Filip; Supervisor: Kovanda Karel; Opponent: Pantůček Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Tato bakalářská práce se zaobírá problematikou navařování 3D struktur metodou MIG/MAG. Jedná se o aditivní způsob výroby označován zkratkou WAAM. Při navařování hrají důležitou roli jednotlivé návarové housenky, zejména ...