Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení mechanických vlastností při statickém a proměnlivém zatěžování niklové superslitiny Inconel 718 připravené pokročilou technologií DMLS 

   Author: Adam Poloch; Supervisor: Sobotová Jana; Opponent: Kučerová Ludmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Diplomová práce se zabývá hodnocením mechanických vlastností niklové superslitiny Inconel 718 vyrobené pomocí 3D tisku technologií DMLS. V teoretické části jsou nastíněny základní informace o technologiích 3D tisku kovových ...
  • Vliv opakované deformace na rekrystalizaci Al slitiny 6082 

   Author: Tom Procházka; Supervisor: Horník Jakub; Opponent: Starka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Tato diplomová práce se věnuje vlivu opakované deformace na rekrystalizaci Al slitiny 6082. Byly porovnávány dva odlišně vyrobené polotovary - lisovaný polotovar a HCM (horizontální kontinuální lití). V práci byla hodnocena ...