Now showing items 1-2 of 1

    aerodynamic calculation, experimental category, flight performance, replica airplane, weigh analysis (1)
    aerodynamický výpočet, hmotový rozbor, letové výkony, kategorie experimental, replika letounu (1)