Now showing items 1-2 of 1

    AVIA B-135, aircraft replica, undercarriage, landing gear, structural calculation, kinematics, weight analysis. Certification Specifications CS-23 (1)
    AVIA B-135, replika letounu, přistávací zařízení, podvozek, pevnostní výpočet, kinematika, hmotový rozbor, Certifikační specifikace CS-23 (1)