Now showing items 1-1 of 1

  • Proudění ve vstupním kanálu dmychadla malého sportovního letounu 

   Author: Ondřej Paul; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Hermann Denis
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Cílem této diplomové práce je vytvoření experimentální metody měření proudění v zakrouceném kanálu vstupního ústrojí malého sportovního letadla. Práce je rozdělena do následujících hlavních částí – teoretického popisu ...