Now showing items 1-1 of 1

  • Systém pro měření sil v řízení letadla - elektronika 

   Author: Helena Chmelíčková; Supervisor: Pačes Pavel; Opponent: Jeřábek Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Cílem této diplomové práce je zprovoznit dva prototypy systému pro sběr dat ze souboru tenzometrů, které se připevňují na řídící prvky letadla (řídicí páka a nožní ovládání směrovky). Systém měří síly vnášené pilotem do ...