Now showing items 1-1 of 1

  • Zkušební zařízení pro zkoušky záchranného systému malých letadel 

   Author: Kateřina Fišerová; Supervisor: Theiner Robert; Opponent: Valenta Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   V této práci je zkoumán návrh zkušebního zařízení pro zkoušky záchranného systému malých letadel. Přínos je v aplikaci dynamické síly na upevňovací body balistického záchranného systému. Úspěch je založen na dosažení času ...