Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza motorového flutteru Whirl flutter 

   Author: Jan Mravinac; Supervisor: Kratochvíl Aleš; Opponent: Čečrdle Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Práce se zabývá flutterovou analýzou turbovrtulové pohonné jednotky, tedy analýzou dynamického aeroelastického jevu zvaného whirl flutter, kterým může být za letu postižena. Nalezení meze stability precesního pohybu, který ...
  • Porovnání optimalizačních algoritmů pro účely aerodynamiky 

   Author: Tomáš Najman; Supervisor: Hospodář Pavel; Opponent: Žižkovský Nikola
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
   Cílem diplomové práce je sestavení výpočtového programu pro optimalizaci tvaru profilu křídla. První část diplomové práce tvoří rešerše optimalizačních metod včetně metody vytvořené autorem práce. Metody jsou testovány ...