Now showing items 1-1 of 1

  • Předběžný návrh turbohřídelového motoru pro demonstrátor hybridního pohonného systému letounu 

   Author: Sorokin Egor; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Slavík Svatomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-08)
   Diplomová práce se zabývá problematikou hybridních letadlových motorů. Na začátku je představen současný stav problematiky s uvedením výběru existujících projektů letadel s hybridními nebo elektrickými pohonnými jednotkami. ...