Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh dvoustupňové výkonové turbíny pro turbovrtulový motor 

   Author: Denis Hermann; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Čížek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   V první části práce je vypracována rešerše používaných turbín pro turbovrtulové motory a popsané principy proudění a stanovení ztrát ve stupni turbíny. Ve druhé části je pomocí popsaných principů navržena dvoustupňová ...