Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv vůle na koncích lopatek na parametry odstředivého kompresoru 

   Author: Adamec Jiří; Supervisor: Hlaváček David; Opponent: Čenský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-09-30)
   Diplomová práce se zabývá radiálním stupněm odstředivého kompresoru. Cílem práce je zjistit a kvantitativně vyčíslit, jaký vliv má změna vůle mezi konci lopatek a krycím diskem na integrální parametry pomocí numerického ...