Now showing items 1-4 of 4

  • Aerodynamický návrh vrtule 

   Author: David Tari; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Žižkovský Nikola
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Tari, D.: Aerodynamický návrh vrtule: diplomová práce, Praha: ČVUT - České vysoké učení technické, Fakulta strojní, Ústav letadlové techniky, 2019, 60 s. Vedoucí práce: Ing. Jan Klesa Ph.D. Tato práce je zaměřena na návrh ...
  • Koncepční návrh kluzáku pro soutěžní třídu FAI 13,5 m 

   Author: Pokorný Hynek; Supervisor: Kostroun Tomáš; Opponent: Žižkovský Nikola
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-07)
   Tato diplomová práce se zabývá koncepčním návrhem kluzáku nově vzniklé soutěžní třídy FAI 13,5 m. Jsou v ní nastíněny požadavky, které kluzáky musí splňovat, a je v ní uvedena rešerše kluzáků, které v dané třídě soutěží. ...
  • Návrh náboje sklopné stavitelné vrtule 

   Author: Pavel Baránek; Supervisor: Barák Karel; Opponent: Žižkovský Nikola
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-21)
   Cílem této práce je konstrukční návrh náboje sklopné stavitelné vrtule a jeho pevnostní kontrola. K tomu účelu je v úvodní části vypracována rešerše stávajících systémů. Další část se zabývá stanovením zatížení vrtulového ...
  • Porovnání optimalizačních algoritmů pro účely aerodynamiky 

   Author: Tomáš Najman; Supervisor: Hospodář Pavel; Opponent: Žižkovský Nikola
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
   Cílem diplomové práce je sestavení výpočtového programu pro optimalizaci tvaru profilu křídla. První část diplomové práce tvoří rešerše optimalizačních metod včetně metody vytvořené autorem práce. Metody jsou testovány ...