Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza šíření trhliny v statorové lopatce vysokotlaké turbiny motoru AI-25TL 

   Author: Jan Hostaša; Supervisor: Vampola Tomáš; Opponent: Šika Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Práce se zabývá využitím MKP při modelování šíření trhliny na lopatce vysokotlaké turbíny. Cílem je pro provozní zatížení predikovat chování trhliny a určit zbytkovou životnost lopatky. V práci se nepodařilo prokázat vliv ...