Now showing items 1-3 of 3

  • Návrh stabilizátoru rychlostního letounu 

   Author: Michal Větrovec; Supervisor: Brabec Jiří; Opponent: Valenta Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   Tato bakalářská práce si klade za cíl návrh stabilizátoru ultralehkého letadla ze studie vypracované v diplomové práci Ing. Jakuba Valenty. Na začátku práce je vypracován rozbor současného stavu možných konstrukcí. Dále ...
  • Návrh výškového kormidla rychlostního letounu 

   Author: Lukáš Hofrichter; Supervisor: Brabec Jiří; Opponent: Valenta Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   Úkolem této bakalářské práce je navrhnout výškové kormidlo pro rychlostní letoun. Na začátku práce se nachází seznámení s různými způsoby ovládání a udržování stability s následným popisem nosných prvků pro výškové kormidlo. ...
  • Návrh vztlakové klapky malého sportovního letounu 

   Author: Valenta Jakub; Supervisor: Brabec Jiří; Opponent: Kostroun Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-03)
   Úkolem této bakalářské práce je navrhnout vztlakovou klapku letounu UL-39 Albi. Po obecném přehledu principů vztlakových mechanizací následuje část popisující používaná konstrukční řešení, z kterých jsou zvoleny principy ...