Now showing items 1-3 of 3

  • Experimentální testování polymerních membrán pro separaci CO2 z emisních plynů 

   Author: Jaromír Pour; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Seghman Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Bakalářská práce je v první části zaměřena na rešerši membránové separace CO2 ve světě. Dále obsahuje popis experimentálního měření a vyhodnocení separace modelových spalin membránovým modulem P2-1.2 na membránové jednotce ...
  • Návrh modelové varny mikropivovaru 

   Author: Seghman Petr; Supervisor: Štancl Jaromír; Opponent: Hoffman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-11)
   Hlavním účelem této práce je seznámení s problematikou vaření piva s důrazem na vystírání, rmutování, scezování a chmelovar a následný návrh koncepce modelové varny mikropivovaru pro Ústav procesní a zpracovatelské techniky ...
  • Pyrolýza v praxi 

   Author: Medek Jan; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Seghman Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Hlavním cílem této rešeršní bakalářské práce je shromáždit a stručně informovat o pyrolýzní technologii, o možnostech jejího využití v oblasti materiálově - energetického zpracování odpadů a provést rozbor technologického ...