Now showing items 1-6 of 6

  • CFD analýza pelet krmiva v nádrži pro chov ryb 

   Author: Qais Elia Hanna Anz; Supervisor: Petera Karel; Opponent: Papáček Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   The purpose of the study was to investigate two feeding pellet types, and assess their mean residence time in a simulated cylindrical fish tank with baffle, by the help of computational fluid dynamics. Properties of pellets ...
  • Experimental and CFD analysis of feed pellets in fish tank 

   Author: Ahsanulnas Miardi; Supervisor: Petera Karel; Opponent: Papáček Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-30)
   Tato práce byla provedena za účelem prozkoumání chování částic v kuželové rybí nádrži poskytnuté Likou et al., (2015) pomocí přístupu CFD-DPM. Analýza CFD (Computational Fluid Dynamics) byla vykonána za účelem získání ...
  • Fotobioreaktory pro kultivaci řas 

   Author: Hanák Jaroslav; Supervisor: Petera Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Modelový bioreaktor typu airlift 

   Author: Dymák Jan; Supervisor: Šulc Radek; Opponent: Petera Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-03)
   Cílem práce je provést literární rešerši se zaměřením na bioreaktory typu airlift a způsoby stanovení vybraných procesních parametrů. Navrhnout, sestavit a zprovoznit laboratorní modelový bioreaktor typu airlift. Experimentálně ...
  • Rheology of collagen material 

   Author: Serdar Can Arslanturk; Supervisor: Skočilas Jan; Opponent: Petera Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-30)
   The thesis deals with the investigation of the flow behaviour of collagen material. Literature search focused on collagen material description, the flow behaviour of collagen, experimental techniques to obtain information ...
  • Šíření světelného záření v řasových fotobioreaktorech 

   Author: Rehmat Ullah Usman Ullah; Supervisor: Petera Karel; Opponent: Papáček Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-23)
   V práci byl proveden výzkum metod CFD zaměřených na šíření světla ve fotobioreaktorech řas pomocí radiačních modelů v softwaru ANSYS Fluent. Software ANSYS Fluent nabízí různé modely záření, které lze použít pro simulaci ...