Now showing items 70-89 of 289

   Subject
   Filtrace vzduchu,Atmosférická filtrace,Průmyslová filtrace,Nanovlákna,Matematický model,Frakční odlučivost vláknité vrstvy,frakční účinnost izolovaného vlákna [1]
   floor on the ground [1]
   flow components [1]
   Fotovoltaika,Analýza přínosů fotovoltaického systému,Solární pokrytí rodinného domu,Solární pokrytí bytového domu,Bilance FV systému,Uživatelská energie [1]
   Garage ventilation, CSN 73 6058, Service ventilation [1]
   global warming,quality of the internal environment,air-conditioning,cooling systems,VRV system,thermal profits,energy consumption measurement [1]
   globální oteplování,kvalita vnitřního prostředí,klimatizace,chladivové systémy,VRV systém,tepelné zisky,měření spotřeby energie [1]
   health center [1]
   heat exchanger [1]
   heat loss [1]
   heat loss,two-pipe system with direct return,underfloor heating,gas condensing boiler,heat pump,heat requirements,investment costs,energy requirements,investment return over time,heating [1]
   Heat losses of the building, the energy performance of the building, heat demand, preparation of the heat water, hybrid heating, AirConomy [1]
   Heat pump [2]
   heat pump [1]
   Heat Pump, Analysis, Renewable Energy, Energy Optimization, Geothermal heat [1]
   Heat pump, Seasonal performance factor, coefficient of performance, space heating demand, heat load, hot water demand, ambient temperature, hot water temperature, space heating temperature [1]
   HEAT PUMP, VERTIKAL GROUND BOREHOLE, UNIVERSITY BUILDING, SQL DATABASE [1]
   heat pump,heating of domestic water,heat recovery,coil heat exchanger,natural convection,waste water [1]
   heat pump,seasonal energy efficiency,TRNSYS [1]
   Heat pump,thermodynamics,heat,convection,conduction,radiation,calculation of building losses,economic evaluation,EPC,climatization,air humidity,air temperature [1]