• Nízkoenergetické a pasivní budovy 

      Autor: Sukdol Jan; Vedoucí práce: Vavřička Roman; Oponent práce: Dvořák Jakub
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-17)
      Bakalářská práce řeší návrh a srovnání několika výpočtových modelů s rozdílnou konstrukcí a rozdílnými požadavky na vlastnosti obvodových stěn. Pro dané modely jsou vypočteny potřeby tepla na ohřev vody, na vytápění, a ...