Zobrazují se záznamy 46-65 z 106

   Klíčové slovo
   klimatizace, klimatizační systém, Administrativní budova, tepelná bilance [1]
   Klimatizace, operační sály, měření, analýza, spotřeby [1]
   Klimatizace, systém, tepelné zisky, tepelné ztráty, návrh, chlazení, vytápění [1]
   Klimatizace, větrání, penzion, tepelná ztráta, tepelná zátěž, psychrometrie, vyústky, vzduchovody, klimatizační jednotka. [1]
   klimatizace, větrání, sportovní hala, tepelná ztráta, tepelná zátěž, psychrometrie, vyústky, vzduchovody [1]
   load profile of water heaters, water heating, domestic hot water, storage water heaters (tank-type) [1]
   Low-energy, Passive, calculation model [1]
   MRT, MEAN RADIANT TEMPERATURE, ANGLE FACTOR, FANGER, CANNISTRARO [1]
   Nearly Zero Energy Building, heating, heat pump, solar collectors, calculation model [1]
   Nearly Zero-Energy Building, heating, heat pump, solar collectors [1]
   Nízkoenergetický,Pasivní,výpočtový model [1]
   obnovitelné zdroje energie, potenciál v ČR, energetika v ČR, sluneční energie, větrná energie, vodní energie, geotermální energie, energie prostředí, energie biomasy [1]
   případová studie, centralizované zásobování teplem, biomasa, štěpka, obnovitelné zdroje energie, ekologie, ovzduší, kotelna, distribuční síť, předávací stanice, Rožnov pod Radhoštěm [1]
   Radian strip,Plague radiant heater,Tube radiant heater,Electrical heater,Minimum Suspension Height [1]
   Reconstruction of heating system in a semi - detached house, technical, construction, house, thermal losses, condensation heat source, heating bodies, temperature, temperature gradient, water tank, warming up water, regulation, investment, heating source [1]
   recuperative heat exchanger, recuperation, efficiency, energy saving, gray waste water, hot water preparation, preheating water, heat transfer, protecting the environment [1]
   Rekonstrukce vytápění řadového dvojdomu, technické, konstrukce, dům, tepelné ztráty, kondenzační kotel, otopná tělesa, teplota, teplotní spád, zásobník, teplá voda, regulace, investice, zdroj tepla, [1]
   rekuperační výměník tepla, rekuperace, účinnost, úspora energie, šedá odpadní voda, příprava teplé vody, předehřev vody, přestup tepla, ochrana životního prostředí [1]
   renewable sources of energy, potential in the CR, energetic industry in the CR, solar energy, wind energy, water energy, geothermal energy, energy of environment, energy of biomass [1]
   revision, condensing gas boiler, indirectly heated hot water tank, heat loss, heating radiator [1]