Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh nové geometrie tlumícího členu pro napínák řemene osobního vozidla 

   Author: Daniel Kratejl; Supervisor: Lopot František; Opponent: Šedivý Otomar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Tato práce se zabývá problematikou třecích elementů v napínácích řemene. Práce obsahuje analytický výpočetní model včetně databáze pro konkrétní aplikaci napínáku řemene. Analytický model obsahuje srovnávací a vyhodnocovací ...
  • Problematika ozubených kol z polymerů 

   Author: Milan Boštička; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Kanaval Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou ozubených kol z polymerů, popisuje možnosti použití, zlepšení geometrie a způsoby porušení těchto kol. Dále jsou popsány polymery vhodné pro plastové ozubení a možnosti testování ...