Now showing items 21-40 of 184

  • Optimalizace konstrukčního řešení tunelových pásových dopravníků 

   Author: Holman Jiří; Supervisor: Mrázek Jiří; Opponent: Petr Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-16)
   Hlavní náplní práce je návrh řešení umožňující snížení poloměru trasy dopravníku a sekundárně průzkum možností snížení prašnosti návratové větve dopravníku. Práce obsahuje souhrn teorie o dopravnících, přehled vybraných komponent ...
  • Návrh prototypu kombinovaného upínače pro čelní nakladač 

   Author: Prchal Pavel; Supervisor: Syrovátka Pavel; Opponent: Petr Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-17)
   Práce se zabývá konstrukčním návrhem prototypu kombinovaného upínače pro upnutí systému Euro a SMS. Je provedena teoretická část obsahující popis konstrukčních variant, technologie výroby. Praktická část se zabývá vlastním ...
  • Konstrukce rámu mulčovače 

   Author: Přibyl Michal; Supervisor: Syrovátka Pavel; Opponent: Uhlíř Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Předmětem diplomové práce je návrh nové podoby rámu mulčovače MZ 6000 od společnosti Bednar FMT. Po návrhu samotného rámu následuje detailní kinematická analýza celého stroje a na tu navazuje pevnostní kontrola hlavních ...
  • Testování tuhosti šroubových spojů stavebnicových hliníkových konstrukcí 

   Author: Kubeček Ladislav; Supervisor: Mrázek Jiří; Opponent: Lopot František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Diplomová práce se zabývá návrhem testovacího zařízení pro testování tuhosti šroubových spojů stavebnicových hliníkových konstrukcí. Obsahuje dále teoretická východiska k tomu potřebná a výsledky zkušebního experimentálního ...
  • Koncepční návrh externího výtahu pro bytový dům 

   Author: Gereg Tomáš; Supervisor: Chmelař Jakub; Opponent: Češpíro Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Diplomová práce se zabývá koncepčním návrhem výtahu pro 4 podlažní dům. Součástí návrhu je volba vhodného typu výtahu, návrh jednotlivých částí výtahu se zaměřením na rám klece výtahu. V práci jsou provedeny pevnostní a ...
  • Návrh části jednoúčelového stroje určeného k testování výrobků pro měření teploty 

   Author: Pscheidt Pavel; Supervisor: Mrázek Jiří; Opponent: Kanaval Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem části jednoúčelového stroje k testování výrobku pro měření teploty, transportem výrobku, konceptem testovací linky a konstrukcí vybraných částí linky.
  • Návrh pohonu housenicového podvozku 

   Author: Piksa David; Supervisor: Kříbala Petr; Opponent: Křička Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Diplomová práce se zaměřuje na návrh pohonu čtyřbodového dvouhousenicového podvozku. V práci jsou rozebrány jednotlivé odpory působící proti pohybu podvozku. Zvlášť důkladně je vyšetřen odpor proti zatáčení stroje. Jsou ...
  • Konstrukční řešení kompaktního zařízení pro hloubkové vrty v tělese přehradní hráze 

   Author: Kavka Martin; Supervisor: Mrázek Jiří; Opponent: Dynybyl Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Tato práce je věnována návrhu kompaktního zařízení pro hloubkové vrty v tělese přehradní hráze. V práci je provedena rešerše problematiky hloubkových vrtných zařízení. Práce dále obsahuje dvě koncepční varianty, ze kterých ...
  • Vývoj stavebnicového testovacího zařízení pro modelové měření provozních vlastností tažených prvků 

   Author: Chrobák Lukáš; Supervisor: Mrázek Jiří; Opponent: Petr Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Práce se zabývá konstrukčními návrhy dvou měřících zařízení. První zařízení slouží pro testování spojů obalové fólie. Na zařízení docházelo v průběhu měření k destrukci fólie za hranou brzděného válce a tím k znehodnocení ...
  • Stabilizace dopravního pásu v příčném směru v reálných podmínkách provozu pásových dopravníků 

   Author: Hýka Radek; Supervisor: Mrázek Jiří; Opponent: Uhlíř Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   V této diplomové práci jsem se zabýval návrhem konstruce pro stabilizaci dopravníkového pásu. Dále pak úpravou měřícího stanoviště a samotným měřením provozních veličin konstrukce.
  • Návrh zadního pohonu vozu Formula Student FSE.04 

   Author: Hanousek David; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Kanaval Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem zadního pohonu studentské formule FSE.04. Konstrukční řešení obsahuje výpočtovou část s numerickými i analytickými výpočty.
  • Návrh mobilní kmenové pásové pily 

   Author: Bém Václav; Supervisor: Malý Pavel; Opponent: Uhlíř Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-25)
   Návrh kmenové pásové pily pro podélné řezání kmenů. Teoretický rozbor řezných podmínek a namáhání pilového pásu.
  • Konstrukční návrh vidlice předního kolečka z kompozitních materiálů pro ambulantní transportní techniku 

   Author: Lebduška Jan; Supervisor: Andruš Jan; Opponent: Ryska David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-28)
   Práce se zabývá konstrukčním návrhem kompozitní vidlice pro kolečko ambulantního transportního nosítka Clinic EXTERO N114-P113. Analýza současného stavu prokázala předpoklad vyššího procentuálního zastoupení hmotnosti ...
  • Návrh pohonu kolesa kompaktního kolesového rýpadla 

   Author: Cinis Jan; Supervisor: Kříbala Petr; Opponent: Křička Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-29)
   Předmětem diplomové práce je návrh řešení pohonu kolesa kompaktního kolesového rypadla. Výstupem práce jsou dvě nejvhodnější řešení navrhovaného pohonu, jedno elektromechanické a druhé hydraulické řešení pohonu kolesa. ...
  • Návrh točny pro lodní výtah na Orlické přehradě 

   Author: Skořepa Pavel; Supervisor: Malý Pavel; Opponent: Křička Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-29)
   Předložená diplomová práce se zabývá návrhem točny pro lodní výtah na Orlické přehradě. První kapitola je rešerší lodních zdvihadel, točen pro lodní zdvihadla a také točen určených pro jiné účely. Ve druhé kapitole jsou ...
  • Návrh otoče ovinovacího balicího stroje 

   Author: Hanuš Jan; Supervisor: Kamenický Josef; Opponent: Mrázek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-30)
   Práce byla provedena na základě požadavku firmy EKOBAL, spol. s.r.o. Úkolem práce bylo provedení koncepčního a konstrukčního řešení otoče ovinovacího balicího stroje.
  • Návrh komponent nízkoúrovňové tratě pro nakládání palet 

   Author: Ehmig Adam; Supervisor: Kamenický Josef; Opponent: Mrázek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-03)
   Práce shrnuje poznatky o manipulaci s paletami a druhy nízkozdvižných vozíků. Rovněž obsahuje možnosti návrhu paletových dopravníků a druhy realizace zdvihacích zařízení. To vše za účelem konstrukčního návrhu komponent ...
  • Konstrukční návrh carvingové desky pro funcarvingové lyže 

   Author: Hodek Tomáš; Supervisor: Lopot František; Opponent: Kubový Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-23)
   Práce se zabývá návrhem konstrukce carvingové desky. Obsahuje přehled zahrnující problematiku lyžování a především carvingových desek. Praktická část se zabývá vlastním konstrukčním návrhem, ověřením jeho funkčnosti ...
  • Návrh a výroba sekačky dřevního odpadu 

   Author: Štěpka Martin; Supervisor: Lopot František; Opponent: Kanaval Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-31)
   Předložená diplomová práce se zabývá návrhem mobilní sekací jednotky a jejím pohonem pro větve syrového smrku do průměru 90 mm. První kapitola odkrývá dostatečně nevyužitý potenciál lesů a představuje dřevo jako plnohodnotné ...
  • Vliv výrobních nepřesností a deformací na záběrové podmínky v planetových převodovkách 

   Author: Strasser Filip; Supervisor: Dynybyl Vojtěch; Opponent: Roško Vilém
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Práce se zabývá problematikou záběrových podmínek v planetových převodovkách v závislosti na výrobních nepřesnostech a pružných deformacích v mechanismu.