Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh manipulátoru kamery pro vizuální kontrolu kolektoru parogenerátoru 

   Author: Marek Štosek; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Rollo Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
   Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem manipulátoru kamery pro vizuální kontrolu kolektoru parogenerátoru. Práce vychází z poskytnutého výkresu kolektoru a parametrů prostředí, ve kterém manipulátor operuje. ...