Now showing items 1-3 of 3

  • Návrh nové geometrie tlumícího členu pro napínák řemene osobního vozidla 

   Author: Daniel Kratejl; Supervisor: Lopot František; Opponent: Šedivý Otomar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Tato práce se zabývá problematikou třecích elementů v napínácích řemene. Práce obsahuje analytický výpočetní model včetně databáze pro konkrétní aplikaci napínáku řemene. Analytický model obsahuje srovnávací a vyhodnocovací ...
  • Optimalizace prototypové výroby svorek zkrutných stabilizátorů umístěných na podvozcích vozidel 

   Author: Václav Čvančara; Supervisor: Cézová Eliška; Opponent: Šedivý Otomar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Předmětem této diplomové práce je návrh úprav dílčích procesů s cílem optimalizovat prototypovou výrobu svorek zkrutných stabilizátorů. Hlavním důvodem, proč vznikl požadavek na zpracování této problematiky, je současná ...
  • Univerzální přípravek pro měření torzně namáhaných válcových pružin 

   Author: Michal Chroust; Supervisor: Lopot František; Opponent: Šedivý Otomar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Tato práce pojednává o problematice měření torzní tuhosti vinutých pružin. Obsahuje seznámení s pružinami, jejich typy, procesem jejich výroby a přehled třecích řemenových převodů se zaměřením na jejich napínání. Dále byl ...