Recently added

Now showing items 21-40 of 109

  • Návrh šnekového dopravníku 

   Author: Pivoňka Marek; Supervisor: Mrázek Jiří; Opponent: Starý František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
   Obsahem této diplomové práce je kompletní návrh šnekového dopravníku pro energetický průmysl na základě zadaných hodnot. Tento dopravník bude schopen dopravovat materiál maximální frakce 6 mm do vzdálenosti 3 m s dopravním ...
  • Zařízení pro příčnou manipulaci překládání kontejneru 

   Author: Kálecký Martin; Supervisor: Mrázek Jiří; Opponent: Hoidekr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
   Práce obsahuje popis odpadového hospodářství, stanic pro překládání odpadu a běžné manipulační metody s kontejnery odpadu. Dále je popsáno několik koncepčních návrhů přemostění mezi manipulačním vozem a železničním vozem. ...
  • Návrh podvěsného řetězového dopravníku 

   Author: Městecký Michal; Supervisor: Mrázek Jiří; Opponent: Mužný Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
   V první části práce je vysvětlen pojem a vývoj podvěsných dopravníků, popsán princip fungování zařízení a jejich jednotlivé části. Dále jsou zde uvedeny a porovnány druhy podvěsných dopravníků, a to na základě rešerše ...
  • Rekonstrukce a modernizace zakružovačky pomocného odpařovače 

   Author: Štoček Ondřej; Supervisor: Lopot František; Opponent: Sucharda Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
   Diplomová práce je zaměřena na rekonstrukci a modernizaci zakružovačky pomocného odpařovače. V úvodu je zpracována teorie ohýbání-zakružování a současný stav zakružovačky. Nadále se práce věnuje konstrukci pohonné jednotky, ...
  • Návrh plnící stanice kontejnerů pro přepravu nehomogenní sypké hmoty 

   Author: Havlíček Martin; Supervisor: Hoidekr Jan; Opponent: Dynybyl Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
   Cílem této diplomové práce je návrh plnící stanice kontejnerů pro přepravu homogenní sypké hmoty. V úvodu práce je detailně popsaná problematika svozu komunálního odpadu po světě. Práce dále řeší konstrukční návrh plnící ...
  • Rekonstrukce ozařovny a modernizace experimentálního kobaltového ozařovače 

   Author: Řáda Jan; Supervisor: Lopot František; Opponent: Jelínek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
   Předmětem práce je konstrukční návrh pohonu výsuvu zdroje s mechanickou blokací, a to včetně výrobní výkresové dokumentace s přímou vazbou na praxi.
  • Modifikace rámu kombinovaného dlátového pluhu 

   Author: Čermák Vojtěch; Supervisor: Syrovátka Pavel; Opponent: Dvořák Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-25)
   Práce pojednává o simulaci rámu kombinovaného pluhu pomocí metody konečných prvků. Součástí práce je rešerše z oblasti strojů pro zpracování půdy a postupů při určování orebních odporů.
  • Návrh konzolového čtyřsedáku vozidla metra 

   Author: Hlavajčík Tomáš; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Kofroň Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
   V diplomové práci je navržen konzolový čtyřsedák včetně jeho integrace do interiéru vozu a připevnění k hrubé stavbě vozidla včetně potřebných návrhových a pevnostních výpočtů.
  • Pomocný mobilní manipulátor pro ukládání balíků na europaletu 

   Author: Flejberk Jan; Supervisor: Lopot František; Opponent: Fuxa Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
   Diplomová práce vznikla za účelem navrhnout mobilní manipulátor, který usnadní práci obsluze stroje při rovnání kartonových krabic na europaletu. V úvodu je zpracován průzkum trhu z hlediska dostupných technologií pro ...
  • Mechanické ovládání hydraulických rozvaděčů pásových rypadel 

   Author: Kujan Lukáš; Supervisor: Mrázek Jiří; Opponent: Kratochvíl Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-12)
   Primární náplní této diplomové práce je navrhnout náhradu hydraulického ovládání za mechanické ovládání hydraulického rozvaděče a jeho příslušných funkcí. Součástí práce je 3D model s hlavním zástavbovým výkresem sestavy. ...
  • Zkušební zařízení pro testování kuželových ozubených kol 

   Author: Vosyka Jakub; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Bečka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-06)
   Tato práce pojednává o návrhu elektricky uzavřeného zkušebního okruhu pro testování kuželových ozubených kol. Jedná se o experimentální stanoviště, na kterém je možné testovat kuželová kola různého materiálu, převodového ...
  • Pevnostní analýza přepravníku na sypké hmoty 

   Author: Štádler Marek; Supervisor: Dub Martin; Opponent: Petr Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-27)
   Cílem této práce je definovat účinky sypkého materiálu na stěnu přepravníku, dále pak z pracovního cyklu přepravníku určit krajní stavy zatížení konstrukce a následně provést MKP analýzu stávající konstrukce cisterny ...
  • Návrh konstrukce prostorového rámu nové koncepce dieselového generátoru 

   Author: Ševčík Marcel; Supervisor: Berka Ondřej; Opponent: Kanaval Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
   Cílem této diplomové práce byl návrh konstrukce prostorového rámu pro novou koncepci dieselového generátoru. Bylo navrženo několik variant konstrukcí. Posléze se vybrala optimální varianta a ta byla propočítána pomocí ...
  • Návrh mechanismu vysýpání kontejnerů z železničního podvozku 

   Author: Vancl Martin; Supervisor: Syrovátka Pavel; Opponent: Češpíro Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-13)
   Práce se zabývá návrhem mechanismu určeného k manipulaci a vysýpání odvalovacích kontejnerů. Uplatnění tohoto stroje může být např. ve spalovnách odpadů. Mechanismus prostřednictvím paletových vidlí nadzdvihne kontejner, ...
  • Konstrukce zkušebního zařízení pro zkoušení odstředivých čerpadel 

   Author: Zíka Martin; Supervisor: Dynybyl Vojtěch; Opponent: Ryneš Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-13)
   Diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce zkušebního zařízení pro zkoušení odstředivých čerpadel vyráběných ve společnosti Jihostroj, a.s.
  • Modernizace optické cesty mikroskopu SPIM 

   Author: Majer Tomáš; Supervisor: Lopot František; Opponent: Čapek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací revolverového držáku objektivů pro iluminační mikroskop SPIM. V první části jsou popsány jevy geometrické a vlnové optiky a jejich vlastnosti při průchodu světla optickým ...
  • Návrh neseného podkopu za traktor 

   Author: Hojek Josef; Supervisor: Mrázek Jiří; Opponent: Kanaval Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-15)
   Cílem této práce bylo na základě konkrétních reálných požadavků navrhnout podkop nesený traktorem. Nejprve byl proveden průzkum používaných zemních strojů, seznámení s jejich konstrukcí, parametry a jednotlivými základními ...
  • Experimentální měření vlnovce a konstrukce experimentálního přípravku 

   Author: Stehlík Vojtěch; Supervisor: Dynybyl Vojtěch; Opponent: Holý Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-02)
   Cílem této diplomové práce je naměření zátěžové charakteristiky vlnovců 21,5"x1 a 21,5"x2 pro pracovní zdvih pro tlaky 1-8 bar. V teoretické části je popsána historie výroby, konstrukční uspořádání, využití a výhody a ...
  • Ruční nýtovací přípravek pro rozebírání řetězů 20B - 40B 

   Author: Komárek Michal; Supervisor: Lopot František; Opponent: Jindřichovský Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-13)
   V rámci diplomové práce, zpracujte konstrukční návrh formou 3D modelu a odpovídající výkresové dokumentace pro přípravek. Proveďte dimenzování a kontrolu uzlů. Vstupní data pro dimenzování zjistěte experimentální cestou. ...
  • Optická třídička semen 

   Author: Nedbálek Tomáš; Supervisor: Starý František; Opponent: Horký Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
   Práce na téma optická třídička semen se zabývá vytvořením funkčního modelu průmyslových třídících optických strojů. Tento model byl sestaven s cílem co nejnižších pořizovacích nákladů. Třídění je zaměřeno na slunečnicová ...