Now showing items 1-1 of 1

  • Reléová identifikace pro seřízení PID regulátoru realizované systémem Tecomat Foxtrot 

   Author: Jakub Vaněk; Supervisor: Hofreiter Milan; Opponent: Hornychová Alžběta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-02)
   V rámci této práce byla implementována Posuvná reléová metoda [1] na PLC Tecomat Foxtrot. Tato metoda umožňuje zpětnovazebnou reléovou identifikaci SOTD modelu soustavy. Metoda byla implementována formou funkčních bloků, ...