Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh HMI s využitím biosignálů 

   Author: Ondřej Baumrt; Supervisor: Jura Jakub; Opponent: Cejnek Matouš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-02)
   Tato diplomová práce se zabývá vytvořením rozhraní člověk-stroj (HMI), kde jsou využity biosignály. Je zde popsáno, jaké biologické signály lze na člověku měřit a následně také jak tyto veličiny a parametry měřit a případně ...
  • Ovládání elektrického longboardu přenosem vlastní váhy jezdce 

   Author: Daniel Šebík; Supervisor: Bušek Jaroslav; Opponent: Novák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-02)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem posturálního řízení elektrického longboardu a jeho implementací na reálném prototypu. Pro dosažení tohoto cíle je navrhnut dynamický model soustavy jezdce s longboardem, pro jehož ...