Recently added

Now showing items 1-20 of 156

  • Kompenzace odpružení u velkoplošných karosářských výlisků 

   Author: Pačák Tomáš; Supervisor: Kreibich Viktor; Opponent: Evin Emil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-10-17)
   Předkládaná disertační práce se zaměřuje na vyřešení technologického problému odpružení v oblasti plošného tváření a na analýzu příčin, které tento jev ovlivňují. Hlavním cílem disertační práce je návrh modifikovaného ...
  • Biomechanika čelistního kloubu a jeho náhrady 

   Author: Jirman Radek; Supervisor: Konvičková Svatava; Opponent: Frydrýšek Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-01)
   Temporomandibulární poruchy představují komplexní, značně heterogenní skupiny stavů, které postihují temporomandibulární kloub (TMK), žvýkací svaly nebo obojí. TM poruchami trpí v současné době 20% populace a odhaduje se, ...
  • Studie distribuce zatížení evolventního ozubení v převodových ústrojích 

   Author: Berka Ondřej; Supervisor: Dynybyl Vojtěch; Opponent: Kolář Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-19)
   Tato disertační práce s názvem Studie distribuce zatížení evolventního ozubení v převodových ústrojích se zabývá návrhem metodiky pro průběžný monitoring kvality záběru modulových čelních kol. Prace přináší přehled teorie, ...
  • Vliv metody laser shock processing na integritu povrchu 

   Author: Brajer Jan; Supervisor: Mádl Jan; Opponent: Kocman Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-10-17)
   Práce je zaměřena na parametrický model, který byl vyvinut k určení nejvhodnější metody charakterizace vybraných vlastností zpracovaného povrchu metodou Laser shock processing. Stále se zvyšující tlak na užitné vlastnosti ...
  • Constitutive Modeling of Human Saphenous Veins under 3D Stress State 

   Author: Veselý Jan; Supervisor: Žitný Rudolf; Opponent: Kittnar Otomar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-03)
   Coronary artery disease (CAD) is also known as ischemic heart disease (IHD) is a group of diseases that includes atherosclerosis, angina pectoris, myocardial infarction, and sudden cardiac death. It is the most important ...
  • Numerické modelování turbulentního proudění ve větrané místnosti 

   Author: Barták Martin; Supervisor: Hemzal Karel; Opponent: Šesták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-09-20)
   Počítačová mechanika tekutin (CFD) je považována za užitečný nástroj pro predikci proudění vzduchu ve větraných a klimatizovaných místnostech. Nejčastější přístup v matematickém modelování proudění vzduchu v interiéru budov ...
  • Studium mechanismů korozního porušování náhradních povrchových úprav 

   Author: Kreislová Kateřina; Supervisor: Suchánek Jan; Opponent: Černý František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-10-22)
   V posledních cca 5 letech byla vyvinuta celá řada náhradních povrchových úprav za pasivaci šestimocným chromátovým povlakem s různou ochrannou účinností. V rámci disertační práce byl studován mechanismus korozního chování ...
  • Clinical Biomechanics of Hip Joint 

   Author: Hornová Jana; Supervisor: Daniel Matej; Opponent: Horák Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-03)
   Multiple assumptions about model's geometry, mechanical properties and physiological parameters are adopted when using biomechanical models in clinical studies. The aim of this thesis is to assess how a patient-specific ...
  • The structural stability of creep resistant austenitic steels SUPER 304H and Tp 347HFG 

   Author: Horváth Jakub; Supervisor: Janovec Jiří; Opponent: Hnilica František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-11-08)
   The sigma phase precipitation can cause serious problems with application of creep resistant austenitic steels. This thesis deals with the SUPER 304H structural stability especially with the sigma phase precipitation. ...
  • Model vnitropodnikového řízení nákladů strojírenského podniku 

   Author: Findová Šárka; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Dvořáková Lilia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-19)
   Disertační práce je zaměřena na oblast vnitropodnikového řízení nákladů ve strojírenském podniku. Cílem je prokázání převoditelnosti druhových nákladů na kalkulační, dále identifikace vazeb mezi manažerskými nástroji a ...
  • Tvarová modifikace rozváděcí lopatky koncových stupňů parních turbín 

   Author: Macálka Aleš; Supervisor: Kolovratník Michal; Opponent: Cyrus Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-21)
   Tato práce se zabývá výpočetním modelováním nízkotlakých (NT) částí parních turbín (PT) s výstupním tělesem. Geometrický model vychází z testovacího úvodního aerodynamického návrhu NT turbíny. Cílem práce je jednak vyvinout ...
  • Diagnostika poruch neurčitých systémů pomocí markovských řetězců a EMD 

   Author: Trnka Pavel; Supervisor: Hofreiter Milan; Opponent: Olehla Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-15)
   Diagnostika poruch má trvalý význam ve všech oblastech lidského konání. Vývoj technologií v dnešní době postupuje ke stále složitějším systémům řízení, které se vyznačují rostoucí mírou nezávislosti na lidské obsluze. Proto ...
  • Systém optimalizace procesů údržby dle technického stavu zařízení v energetickém průmyslu 

   Author: Kunzová Barbora; Supervisor: Zelenka Antonín; Opponent: Brožek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-21)
   Disertační práce se zabývá problematikou údržby plynárenských zařízení. Práce je zaměřena na možnosti využití nových přístupů v údržbě ve vazbě na ukazatele technického stavu a provozních podmínek v plynárenském odvětví. ...
  • Vliv citlivosti materiálu na rychlost deformace při reálném lisovacím procesu 

   Author: Kubelka Martin; Supervisor: Šanovec Jan; Opponent: Evin Emil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-21)
   Tato disertační práce je zaměřena na problematiku plošného tváření. Poskytuje základní teoretické informace, které slouží k hlubšímu poznání a pochopení této technologie se zaměřením na problematiku rychlosti deformace. ...
  • Možnosti indentačních zkoušek tvrdosti pro stanovení mechanických vlastností materiálů 

   Author: Puchnin Maxim; Supervisor: Cejp Jiří; Opponent: Kreibich Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-07-25)
   Stanovení materiálových vlastností všech objektů patří mezi základní požadavky technické praxe. Dodavatelem definované materiálové vlastnosti jsou vizitkou tohoto materiálu, na jejichž základě je materiál předurčen pro ...
  • Study of Power Cycle with Supercritical CO2 

   Author: Veselý Ladislav; Supervisor: Dostál Václav; Opponent: Eret Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-07-21)
   With the increasing interest in solar and geothermal power plants as well as waste heat recovery systems from many technologies, the whole world is more focused on the gas power cycles. Especially, the supercritical carbon ...
  • Energetické využití jaderné fúze 

   Author: Entler Slavomír; Supervisor: Dostál Václav; Opponent: Eret Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-07-21)
   Podle plánu Evropské unie a dalších světových velmocí má být první fúzní elektrárna uvedena do provozu do roku 2050. Klíčovými rysy budoucí fúzní energetiky jsou palivo z lehkých chemických prvků, vysoká pracovní teplota ...
  • Synthetic and continuous jets impinging on a circular cylinder 

   Author: Broučková Zuzana; Supervisor: Šafařík Pavel; Opponent: Klaboch Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-05-12)
   Synthetic and continuous jets impinging onto an heated circular cylinder were investigated. The study was performed experimentally. For this reason, a piezoelectrically driven actuator with water as the working fluid was ...
  • Phenomenological Combustion Modeling for Optimization of Large 2-stroke Marine Engines under both Diesel and Dual Fuel Operating Conditions 

   Author: Černík Filip; Supervisor: Macek Jan; Opponent: Navrátil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-28)
   Phenomenological simulation methodology for combustion modeling of both liquid and gaseous fuels for large low speed 2-stroke marine engines is developed and validated within the present study. The work incorporates modeling ...
  • A 1-D Unsteady Model of a Twin Scroll Radial Centripetal Turbine for Turbocharging Optimization 

   Author: Žák Zdeněk; Supervisor: Macek Jan; Opponent: Pohořelský Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-28)
   The thesis describes the development of methodology, which utilizes the map-less approach in simulation of a radial centripetal turbine with twin scroll. The steady flow turbine maps are not utilized during the entire ...