Now showing items 1-1 of 1

  • Tvorba mračna bodů a ortomozaiky vybrané oblasti hnědouhelného dolu Družba 

   Author: David Juhár; Supervisor: Štroner Martin; Opponent: Lavička Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Diplomová práce se zabývá vytvořením mračna bodů a ortofota. Pro vytvoření výstupů je navrženo a uskutečněno měření pomocí UAV eBee plus. Cílem práce je porovnat výsledky ze dvou UAV, pro tyto účely je na dvou místech ...