Now showing items 1-1 of 1

  • Posouzení ovlivnění limnigrafu Soutice a Nesmeřice na Želivce při povodních 

   Author: Horejšová Tereza; Supervisor: Fošumpaur Pavel; Opponent: Havlík Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
   Cílem této diplomové práce je posouzení míry ovlivnění limnigrafů Soutice a Nesměřice pod VD Švihov na vodním toku Želivka při povodňovém režimu. Měrný profil Soutice je hlásným profilem kategorie A, Hlásné a předpovědní ...