Now showing items 35-54 of 71

   Subject
   Pelton turbine,jet,bucket,measurement [1]
   Pelton wheel, model setup, measurement of efficiency, development of control application, ControlWeb [1]
   Peltonova turbína, modelová sestava, měření účinnosti, vývoj ovládací aplikace, ControlWeb [1]
   Peltonova turbína,tryska,lopatka,měření [1]
   Physical model,water dam,emergency spillway,bottom outlet [1]
   plavební komora,Miřejovice,vodní cesta,modernizace,Vltava [1]
   plavební stupeň Děčín,matematické modelování,fyzikální modelování,Hec-Ras 2D,postup výstavby vodního díla [1]
   polder,retention reservoir,retention,water management study,flood safety,flood wave transformation,drought,storage function,earth dam [1]
   poldr,suchá nádrž,retence,vodohospodářské řešení,ochrana před povodněmi,transformace povodňové vlny,sucho,zásobní funkce,sypaná hráz [1]
   Pomocný přeliv,nouzový přeliv,zvýšení bezpečnosti na vodních dílech,odplavitelné hrázky,odplavitelné hrazení,povodeň,kapacita zásobního prostoru,kapacita přelivu,průtok přes přeliv,odtok,přehrada/vodní dílo Ostrov nad Oslavou,1000letá povodňová vlna [1]
   Posouzení bezpečnosti za povodní, MVN Šišma, MVN Hluzov, transformace povodňové vlny, mezní bezpečná hladina, kontrolní maximální hladina, nápravná opatření [1]
   povodně,zpětné vzdutí,1D matematické modelování,HEC-RAS,měrné křivky [1]
   protipovodňová opatření, riziková analýza, povodňové riziko, Žďár u Nové Včelnice, povodně, vodní hospodářství, povodňová škoda [1]
   průsaková analýza [1]
   přeliv, model, pianový přeliv, labyrintový přeliv, proudění [1]
   Rybí přechod,migrace ryb,malá vodní elektrárna,vodní turbína,Bánki turbína [1]
   Safety assesment during the floods, MVN Šišma, MVN Hluzov, flood wave transformation, maximum permissible safe water level, maximum check flood water level, corrective measures [1]
   seepage analysis [1]
   sensitivity analysis [1]
   Small hydroelectric power plant,energy,hydroenergetic potential,design,project documentation [1]