Now showing items 51-70 of 71

   Subject
   Safety assesment during the floods, MVN Šišma, MVN Hluzov, flood wave transformation, maximum permissible safe water level, maximum check flood water level, corrective measures [1]
   seepage analysis [1]
   sensitivity analysis [1]
   Small hydroelectric power plant,energy,hydroenergetic potential,design,project documentation [1]
   Small hydropower plant [1]
   small hydropower plant,hydroenergetic potential,DIVE-Turbine,CFD simulation [1]
   Small water reservoir,dry reservoir,earthfilled dam,flood protection,hydrotechnical calculations,design documentation,HEC-HMS,HEC-RAS,safety overflow profile [1]
   SN Staré Město pod Landštejnem [1]
   Staré Město pod Landštejnem dam [1]
   Synthetic time series,stochastic models in hydrology,modelling of time series [1]
   Turbine,Bělidlo,Vydra,ANSYS CFX,CFD,ICEM-CFD,Turbogrid,matematical model,mesh,rotational periodicity [1]
   Turbína,Bělidlo,Vydra,ANSYS CFX,CFD,ICEM-CFD,Turbogrid,matematický model,výpočetní sítě,rotační periodicita [1]
   Unsteady flow, dynamic waves, hydropower plant, water reservoir [1]
   vodní dílo Modřany,plavba,HEC-RAS 2D [1]
   vodohospodářská soustava,vodní dílo,přehrada,zásobní funkce,syntetické časové řady,modelování časových řad,průměrné měsíční průtoky,zabezpečenost dodávky vody podle trvání,optimalizace,dispečerský graf nádrže [1]
   Vodohospodářská studie,soustava rybníků,sucho [1]
   Water management study,system of ponds,drought [1]
   water management system,water work,dam,storage function,synthetic time series,modelling of time series,average monthly flows,supply dependability to duration,optimization,operation curve [1]
   water supply reliability,hydroenegetic potential,water management solution,system of reservoirs,simulation model,irrigation,Chile,Cogotí,water supply reliability,storage function,hydraulic structure [1]
   water work Modřany,navigation,HEC-RAS 2D [1]