Now showing items 1-1 of 1

  • Vodohospodářská studie soustavy rybníků na Hlubocku z hlediska zajištění rybochovné funkce v období sucha 

   Author: Kaiser Vladimír; Supervisor: Satrapa Ladislav; Opponent: Šedivý Vilém
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Cílem této práce bylo najít vhodné vodohospodářské řešení soustavy rybníků na Hlu-bocku k zajištění její rybochovné funkce v období sucha, na základě dostupných podkladů a vlastního průzkumu. Nejdříve je stručně popsána ...