Now showing items 1-1 of 1

  • Simulace dynamických jevů v nádrži Kamýk 

   Author: Mühlhanslová Tereza; Supervisor: Fošumpaur Pavel; Opponent: Kareis Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Diplomová práce se zabývá odvozením matematických rovnic, které popisují průběh amplitud dynamických vln vznikajících v nádrži Kamýk vlivem provozu vodních elektráren Orlík a Kamýk. Nádrž Kamýk se nachází na řece Vltavě ...