Now showing items 1-1 of 1

  • Průsaková a deformační analýza hráze SN Staré Město pod Landštejnem 

   Author: Jan Štícha; Supervisor: Brouček Miroslav; Opponent: Krejčí Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   V práci jsou řešeny průsakové a stabilitní poměry SN Staré Město pod Landštejnem za podmínek převedení SN na vodní dílo s trvalým vodohospodářským provozem. Analýza byla provedena numerickým modelováním za užití metody ...