Now showing items 1-1 of 1

  • VD Harcov - posouzení rekonstrukce na fyzikálním hydraulickém modelu 

   Author: Bohatá Alice; Supervisor: Králík Martin; Opponent: Kremsa Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Pro snadnější výběr vhodné varianty rekonstrukce vodního díla Harcov, plánované na roky 2019 - 2021, byl ve vodohospodářské laboratoři fakulty stavební postaven fyzikální hydraulický model s celkem 30 variantami řešení. ...