Now showing items 1-1 of 1

  • Vodohospodářské řešení nádrže Syčivka s ohledem na stávající požadavky a budoucí provoz 

   Author: Šimůnek Aleš; Supervisor: Brouček Miroslav; Opponent: Veselý Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Práce se zabývá vodohospodářským řešením suché nádrže na vodním toku Syčivka. Hlavním úkolem vodního díla je protipovodňová ochrana města Bílina ležícího níže po toku. Pro vodní dílo je navrženo několik variant řešení ...