Zobrazují se záznamy 45-64 z 70

   Klíčové slovo
   radiační bilance zemského povrchu,krátkovlnná radiace,albedo,dlouhovlnná radiace,pyranometr,pyrgeometr,difuzní krátkovlnné záření,extenzivní zelené střechy [1]
   radiation balance of the Earth's surface,shortwave radiation,albedo,longwave radiation,pyranometer,pyrgeometer,diffuse shortwave radiation,extensive green roof [1]
   Rainfall detection,non-traditional sensors,TMS3 sensors,laser precipitation monitor [1]
   rainfall interception, interception loss, saturated interception capacity, free throughfall, rainfall interception model, Norway spruce [1]
   River hydraulics,one-dimensional and two-dimensional mathematical modeling of water flow,HEC-RAS River Analysis System,unsteady flow,water divider,reservoir,Manning´s roughness coefficient [1]
   Sediment transport, uncertainty analysis, delivered concentration [1]
   Sediment transport,bimodal mixture,image processing,porosity [1]
   široká koruna, měření průběhů hladin, vliv spodní vody, vlnovitý vodní skok [1]
   Temperature gradient,atmospheric stability,air temperature and humidity,atmospheric boundary layer,wind roses,water vapor flux [1]
   Teplotní gradient,stabilita atmosféry,teplota a vlhkost vzduchu,mezní vrstva,větrné růžice,přízemní vrstva atmosféry,toky vodní páry [1]
   tipping bucket raingauge, rainfall intensity, leaf wetness sensor, rainfall duration, laser precipitation monitor, urban hydrology [1]
   Transport sedimentu, analýza nejistot, dopravní koncentrace [1]
   Transport sedimentu,dvousložková směs,analýza videozáznamu,pórovitost [1]
   Ultrasonic velocity profiling,proudění odpadní vody,rychlostní profily,Reynoldsovo napětí,měření v terénu [1]
   Ultrasonic velocity profiling,sewer flow,velocity profiles,Reynolds shear stress,in-situ measurement [1]
   uncertainty,runoff modelling,urban hydrology,rainfall data,Bayesian inference [1]
   úprava toku,hydraulika,revitalizace,prahy [1]
   Vodní paprsek,řada vodních paprsků,vodní tryska,vícenásobné turbulentní paprsky,volná smyková turbulence,stěnová turbulence,mezní vrstvy turbulence,výpočetní dynamika tekutin (CFD),metoda RANS a DES,osově symetrické paprsky,kruhové paprsky,k-epsilon Standard,k-omega SST,DES (k-omega SST) [1]
   vodní tok,úprava toku,přírodě blízké,zkapacitnění toku [1]
   waste-water quality,transformation processes,transportation processes,quality probe SQUID [1]