Recently added

Now showing items 1-20 of 149

  • Přeložka silnice I/16 - Jizerní Vtelno 

   Author: Valášek Martin; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Koníček Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Dnešní průtah obcí Jizerní Vtelno je nebezpečný pro všechny účastníky provozu vzhledem k nevyhovujícímu stavu komunikace. Trasa přeložky je navržena zcela mimo problémový úsek v západní zástavbě obce Jizerní Vtelno. Trasa ...
  • Silnice II/272 ve Starém Vestci 

   Author: Nykodémová Pavlína; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Volek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Tato diplomová práce řeší problematiku silnice II/272 v obci Starý Vestec. Práce obsahuje dva dispoziční návrhy vedení silnice II/272 ve Starém Vestci. Vybraná varianta je zpracována podrobněji včetně řešení okolních ...
  • Užití R-materiálu v asfaltových směsích typu SMA 

   Author: Blažek Jan; Supervisor: Mondschein Petr; Opponent: Hýzl Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Cílem diplomové práce je ověření možností užití R-materiálu v asfaltových směsích typu SMA. Tato práce v teoretické části řeší rešerši problematiky recyklace asfaltových směsí s důrazem na technologii recyklace asfaltových ...
  • Degradační modely vozovky a stanovení odolnosti proti trvalým deformacím 

   Author: Fazekas Karel; Supervisor: Žák Josef; Opponent: Vavřička Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-04)
   Tato diplomová práce je zaměřená na popis viskoelastického chování netuhé vozovky, teoretické principy a návrhové metody používané v České republice a zahraničí. V práci jsou popsány obecné metody výzkumu viskoelastických ...
  • Studie dopravy - Rychnov u Jablonce nad Nisou 

   Author: Bulířová Helena; Supervisor: Vébr Ludvík; Opponent: Uhlík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Práce se zabývá studií dopravy v Rychnově u Jablonce nad Nisou. Obsah diplomové práce začíná Průvodní a technickou zprávou a Přehlednou situací lokalit. Podnětem k výběru lokalit byl vlastní průzkum města a dohoda s ...
  • Návrh cyklistické doprovodné infrastruktury na území MČ Praha 7 

   Author: Křečková Martina; Supervisor: Uhlík Michal; Opponent: Kovařík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem cyklistické doprovodné infrastruktury na území Městské části Praha 7. Hlavním problémem řešeným v práci je nedostatečný počet stojanů k odkládání jízdních kol ve městě. Kromě ...
  • Silnice I/61 - obchvat Kladna 

   Author: Líbal Jakub; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Máša Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Předmětem této diplomové práce je dokumentace pro územní řízení na přeložku silnice I/61, která bude nově sloužit jako obchvat města Kladna. Diplomová práce obsahuje také řešení křižovatky Dříň ve 3 variantách. Na základě ...
  • Posouzení efektivnosti metrobusů a jejich další rozvoj 

   Author: Benýšková Vendula; Supervisor: Slabý Petr; Opponent: Matras Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-09-30)
   Cílem této diplomové práce je seznámení se s poměrně novým systémem rychlé autobusové dopravy - BRT, v Evropě častěji nazývaným jako BHLS nebo Metrobus, a dále posouzení jednotlivých příkladů z hlediska kvality a efektivnosti. ...
  • Využití odpadu skla v silničním stavitelství 

   Author: Javůrek Robert; Supervisor: Mondschein Petr; Opponent: Cihlářová Denisa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Tato diplomová práce pojednává o možném využití odpadu skla v silničním stavitelství, konkrétně o použití tohoto materiálu v konstrukčních vrstvách vozovky. Úvod se zabývá konstrukčními vrstvami vozovky, popisem odpadového ...
  • Vliv stárnutí asfaltových směsí na jejich tuhost a šíření trhliny 

   Author: Fejtová Alena; Supervisor: Mondschein Petr; Opponent: Valentin Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Diplomová práce je věnována sledování vlivu stárnutí asfaltových směsí na změnu jejich tuhosti a chování směsi při zkoušce šíření trhliny. V první části je práce zaměřena na problematiku stárnutí asfaltových pojiv a směsí, ...
  • Dopravní řešení Strossmayerova náměstí 

   Author: Kareš Jakub; Supervisor: Uhlík Michal; Opponent: Kovařík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Cílem této práce je vytvořit a posoudit několik různých variant dopravního řešení na Strossmayerově náměstí v Praze. Aktuální stav náměstí a přilehlých prostor je neuspokojivý především z pohledu chodců, kteří jsou nuceni ...
  • Variantní řešení komunikace Vestecká spojka 

   Author: Valtera Michal; Supervisor: Vébr Ludvík; Opponent: Šnourová Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-17)
   Předmětem diplomové práce je zpracování variantního řešení studie dopravního napojení Vesteckého přivaděče na D1. Výslednou variantu poté rozpracovat do vyšší podrobnosti tak, aby vyhovovala jak z hlediska dopravně - ...
  • Vybrané poruchy asfaltových a dlážděných vozovek 

   Author: Krejčí Pavel; Supervisor: Luxemburk František; Opponent: Hyka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Práce se zabývá vypracováním listů vybraných poruch vozovek s asfaltovým nebo dlážděným krytem se snahou doplnit Katalog poruch TP 82. Tyto listy poruch jsou rozděleny ve smyslu upravených požadavků TP 82 tak, aby odpovídaly ...
  • Vliv syntetických vosků a rejuvenátorů na vlastnosti asfaltové směsi s R-materiálem 

   Author: Mastný Jan; Supervisor: Valentin Jan; Opponent: Cápayová Silvia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou využití některých přísad na bázi přírodních a syntetických vosků vhodných pro nízkoteplotní asfaltové směsi, v kombinaci s rejuvenátory pro směsi, kde je aplikován i asfaltový ...
  • mimoúrovňová křižovatka Újezd nad Lesy 

   Author: Mašata Daniel; Supervisor: Ježková Jaromíra; Opponent: Bolehovská Zdeňka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tato diplomová práce zpracovává návrh mimoúrovňové křižovatky přeložky silnice první třídy I/12 a silnice třetí třídy III/33313 v katastrálním území Újezd nad Lesy. Přeložka silnice první třídy se napojuje na D0-Pražský ...
  • Vliv řízení křižovatky na nehodovost provozu 

   Author: Steiner Ondřej; Supervisor: Slabý Petr; Opponent: Ambros Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Diplomová práce se zabývá vlivem řízení křižovatky na nehodovost provozu se zaměřením na úrovňové křižovatky. Hlavní důraz je kladen na porovnání nehodovosti a zranění mezi křižovatkami se světelným signalizačním zařízením ...
  • I/35 MÚK Rádelský mlýn 

   Author: Stach Jan; Supervisor: Eichler Filip; Opponent: Šimek Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Diplomová práce řeší přestavbu mimoúrovňové křižovatky Rádelský Mlýn, která se nachází na křížení silnic I/35 a I/65. Tato práce je zpracována v rozsahu dokumentace pro územní rozhodnutí. Při návrhu byl kladen důraz na ...
  • Zhodnocení nových trendů na SSZ v Praze 

   Author: Svoboda Ondřej; Supervisor: Uhlík Michal; Opponent: Havlíček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-04)
   Diplomová práce zhodnocuje průzkumy provedené v Praze na vybraných křižovatkách se světelnými signalizačními zařízeními. Věnuje se novým trendům na těchto křižovatkách, které se týkají chodců a cyklistů. Práce vyhodnocuje ...
  • Laboratorní simulace stárnutí asfaltové směsi a vliv na vybrané funkční charakteristiky 

   Author: Kotoušová Adriana; Supervisor: Valentin Jan; Opponent: Neuvirt Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou laboratorní simulace stárnutí asfaltových směsí a jeho vlivu na vybrané charakteristiky testovaných asfaltových směsí. Rešeršní část je zaměřena na existující či experimentálně ...
  • Mimoúrovňová křižovatka Bezděčín 

   Author: Křížek Karel; Supervisor: Ježková Jaromíra; Opponent: Nejedlý Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Diplomová práce se zabývá úpravou stávající D10 v prostoru MÚK Bezděčín.