Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza nehodovosti na úrovňových křižovatkách 

   Author: Tittelbach Matyáš; Supervisor: Slabý Petr; Opponent: Straka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Diplomová práce se zabývá problematikou dopravní nehodovosti na silniční síti, kon-krétně na úrovňových křižovatkách silnic I. tříd se silnicemi I. a II. třídy. V teoretické části jsou nejprve uvedeny statistiky nehodovosti ...