Now showing items 95-114 of 114

   Subject
   Rychnov u Jablonce nad Nisou, localities, reconstruction [1]
   Rychnov u Jablonce nad Nisou, lokality, rekonstrukce [1]
   silnice,mimoúrovňová křižovatka,styková křižovatka, polní cesta, dopravní značení,přechod pro chodce [1]
   stárnutí asfaltových směsí, metody laboratorní simulace stárnutí, modul tuhosti, šíření trhliny, odolnost vůči lomu, mezerovitost asfaltových směsí [1]
   Strossmayer square, design, alternatives, pedestrian traffic, vehicle traffic, traffic survey, traffic capacity, space impact, Barrier-free modifications [1]
   Strossmayerovo náměstí, varianty, návrh, pěší doprava, automobilová doprava, dopravní průzkum, kapacitní posudek, vliv na území, bezbariérové úpravy [1]
   Světelná signalizační zařízení,Praha,křižovatka,přechod pro chodce,bezpečnost [1]
   světelné signalizační zařízení, chodci, odpočtová zařízení pro chodce, nehodovost, cyklisté, cyklistické úpravy [1]
   through road,reconstruction,adjusting the junction,transport at the rest,drainage [1]
   through road,reconstruction,Valtice,urban road,traffic survey,intersection,bicycle traffic [1]
   traffic accidents, intersection, traffic lights [1]
   traffic accidents,analysis of accidents,multifactor analysis,multiple regression,level crossing [1]
   traffic light, pedestrians, countdown pedestrian signal display, accidents, cyclists, cycling treatment [1]
   Traffic signals,Prague,Intersection,Pedestrian crossing,Safety [1]
   traffic solutions,parking,General Pika street,width layout,traffic calming [1]
   Trvalé deformace, vyjeté koleje, netuhá vozovka, reologie, reologické modely [1]
   Velvary intersection,bypass connection,interchange [1]
   vozovky s dlouhou životností,?věčné? vozovky,únavový práh,návrhová metoda TP 170,stanovení modulu tuhosti v příčném tahu na válcových zkušebních tělesech (IT-CY),stanovení pevnosti v příčném tahu (ITS),stanovení odolnosti asfaltové směsi vůči vodě (ITSR),stanovení odolnosti asfaltové směsi proti účinkům mrazu,šíření trhliny zkouškou ohybem na půlválcovém zkušebním tělese,zkouška pojíždění kolem,zkouška tahu za ohybu [1]
   Warm mix asphalt,warm mix additives,foamed asphalt,reclaimed asphalt,rejuvenator [1]
   Waste glass, foam glass, photovoltaic panels, road construction, grading (granulometric) curve, maximum dry mass by volume, IBI, CBR [1]