Now showing items 1-2 of 2

  • Přeložka silnice I/27 - obchvat Klatov 

   Author: Podroužek Tomáš; Supervisor: Vébr Ludvík
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-31)
  • Variantní řešení křižovatky Na Valech - Kremnická v Kutné Hoře 

   Author: Martin Dvořák; Supervisor: Uhlík Michal; Opponent: Podroužek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Tato diplomová práce řeší návrh přestavby křižovatky Na Valech – Kremnická na průtahu silnice I/2 v Kutné Hoře, včetně přilehlé oblasti. V první části této práce byla vypracována studie se dvěma variantami řešení. Ve druhé ...