Now showing items 1-20 of 27

    • Dopravní řešení průtahu silnice II/268 v ulici Sloupská v Novém Boru 

      Author: Frančík Petr; Supervisor: Pánek Petr
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)
    • Dopravní řešení v obci Loučeň 

      Author: Cabrnochová Nina; Supervisor: Pánek Petr
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)
    • Dopravní řešení v ulici Čs.Exilu 

      Author: Jíra Jakub; Supervisor: Pánek Petr
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)
    • Heliport HEMS Havířov 

      Author: Baštářová Pavlína; Supervisor: Pánek Petr
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
    • II/111 Divišov - obchvat 

      Author: Erbanová Eliška; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Novotná Michaela
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
      Předmětem této diplomové práce je studie vedení přeložky silnice II/111 v katastrálním území Dalovy a Divišov u Benešova kvůli nevyhovujícímu směrovému vedení stávající silnice II/111. V rámci této studie jsou navrženy 2 ...
    • Komunikace pro cyklisty v Českých Budějovicích 

      Author: Axmanová Pavla; Supervisor: Pánek Petr
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-02)
    • Letiště Chomutov, rekonstrukce provozních ploch 

      Author: Ludvík Jan; Supervisor: Pánek Petr
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
    • Letiště Praha Točná 

      Author: Tomášek Václav; Supervisor: Pánek Petr
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-31)
    • Obchvat města Kojetín - jížní část 

      Author: Březinová Ivana; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Biela Zuzana
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
      Předmětem této diplomové práce je projekt jižní části obchvatu města Kojetín na silnici II/367. Projekt obchvatu je spojen s výstavbou nové vysokorychlostní železniční trati, která vyžaduje zrušení úrovňových křížení a ...
    • Optimalizace prostorového řešení rozšíření APN na Letišti Karlovy Vary 

      Author: Volek Miroslav; Supervisor: Pánek Petr
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
    • Plošné rekonstrukce komunikací v Kunraticích 

      Author: Polehla Jiří; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Nováček Ondřej
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
      Tato diplomová práce se zaobírá rekonstrukcemi místních obslužných komunikací v Kunraticích - oblast Úhlavská a oblast Hřbitov ve stupni DSP. Závěrečná práce obsahuje studii zabývající se rekonstrukcemi dopravní infrastruktury ...
    • Projekt silničního obchvatu města Hořovice 

      Author: Fousová Markéta; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Čech Petr
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
      Předmětem této diplomové práce je projekt východního obchvatu města Hořovice, který propojuje čtyři příjezdové komunikace do města. Jedná se o dvě silnice druhé třídy, II/117 a II/114 a dvě silnice třetí třídy III/1149 a ...
    • Přeložka křižovatky silnic I/3 a II/110 U Topolu (Benešov) 

      Author: Sedláček Marek; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Hruška Jiří
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
      Tato diplomová práce řeší problematiku křižovatky silnic I/3 a II/110 při městě Benešov. Práce obsahuje čtyři varianty řešení přeložky dané křižovatky. Vybraná varianta je zpracována podrobněji včetně řešení okolních ...
    • Přeložka silnice I/16 - Jizerní Vtelno 

      Author: Valášek Martin; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Koníček Vladimír
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
      Dnešní průtah obcí Jizerní Vtelno je nebezpečný pro všechny účastníky provozu vzhledem k nevyhovujícímu stavu komunikace. Trasa přeložky je navržena zcela mimo problémový úsek v západní zástavbě obce Jizerní Vtelno. Trasa ...
    • Rekonstrukce náměstí Míru v Mladé Boleslavi 

      Author: Adamů Jan; Supervisor: Pánek Petr
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-25)
    • Rekonstrukce Palackého třídy v Pardubicích 

      Author: Čáslavský Tomáš; Supervisor: Pánek Petr
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-25)
    • Rekonstrukce silnice II/304 Bohuslavice - Opočno 

      Author: Škorpilová Aneta; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Větrovský Miroslav
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
      Předmětem mé diplomové práce bylo zpracování projektu rekonstrukce silnice II/304 s vyřešením problémových míst v rámci odvodnění, rekonstrukce chodníku a vytvoření autobusových zastávek.
    • Rekonstrukce silnice II/501 Dolní Nová Ves - Lázně Bělohrad - Svatojánský Újezd 

      Author: Jorová Michaela; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Hoke Jiří
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
      Tato diplomová práce se zabývá návrhem rekonstrukce silnice II/501 v úseku Dolní Nová Ves - Lázně Bělohrad - Svatojanský Újezd. Důraz byl při jejím zpracování kladen na zvýšení bezpečnosti provozu v obci. Návrh byl proveden ...
    • Rekonstrukce stávajících odpočívek dálnice D10 Brodce 

      Author: Píha Lukáš; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Kolcun Juraj
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
      Zadání diplomové práce je rekonstrukce stávajících odpočívek dálnice D10 Brodce. Práce byla zpracována v rozsahu DSP (Dokumentace pro stavební povolení). Práce bude obsahovat fotodokumentaci, textovou a výkresovou část. ...
    • Rozšíření D7 u exitu 5 a napojení ČSPHM - Středokluky 

      Author: Václavík Daniel; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Horálková Lenka
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
      Předmětem této diplomové práce je dokumentace mimoúrovňové křižovatky v úrovni DÚR na exitu 5 z dálnice D7 u města Středokluky, která rozšiřuje stávající dálnice na nové šířkové uspořádání D 33,5 a s tím související úprava ...